Sari Hammar

 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

 

Kiinnostuksen kohde:

- kulttuurien välinen työ - erityisesti viranomaisten ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus

- kulttuurien välinen vuorovaikutus

- yhdenvertaisuuden edistäminen työyhteisöissä

- alueellinen/paikallinen monikulttuurisuuskäsitys
- alueellinen/paikallinen maahanmuuttopolitiikka

 

Yhteystiedot:

sari.hammar@hel.fi