Tuuli Anna Mähönen

 

Tutkija

Helsingin yliopisto

 

Kiinnostuksen kohde:

 - etniset asenteet

 - ryhmienväliset suhteet

 - etninen ja kansallinen identiteetti

 - akkulturaatio

 

Yhteystiedot:

tuuli-anna.mahonen@helsinki.fi