Kansallisen verkoston jäsenet

 

EMV:n Suomen kansalliseen verkostoon voivat liittyä muuttoliikesektorin kanssa eri tavoin tekemisissä olevat organisaatiot kuin myös yksityiset tahot, kuten itsenäiset tutkijat ja muut toimijat.

 

Liittyminen ei sinällään velvoita mihinkään. Jäsenyys tarjoaa yhteistyön mahdollisuuden Suomen EMV:n kansallisen yhteyspisteen kanssa ennen kaikkea Euroopan muuttoliikeverkostoa koskevan EU-säädösperusteisen raportointivelvollisuuden täyttämisessä. Kansallisen verkoston jäsenet voivat tällä foorumilla tuoda esille oman asiantuntemuksensa ja näkemyksensä ja osallistua näin EU:n yhteisten politiikkojen sekä parhaiden käytänteiden luomiseen maahanmuutto- ja pakolaisasioissa. EMV:n Suomen kansallinen yhteyspiste pyrkii myös palvelemaan kansallisen verkoston jäsenten tarpeita lisäämällä yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Oheisilta alasivuilta löydät kansallisen verkoston jäsenet -jäsenen nimeä klikkaamalla näet kyseisen henkilön tutkimusintressit sekä yhteystiedot, mikäli jäsen on antanut tähän luvan.