Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkosto MCnet, Turun yliopisto

 

Kiinnostuksen kohde:

Monikulttuurisuus laajasti ymmärrettynä eri tieteenalojen tutkimuskohteena
muun muassa:
– muuttoliikkeet
– kulttuurinen monimuotoisuus
– kulttuurinen kohtaaminen
– monikielisyys
– etnisyys- ja identiteettikysymykset,
– kansalaisuus- ja vähemmistökysymykset
 
Verkoston tarkoituksena on luoda ja vahvistaa monitieteisiä yhteyksiä
sekä lisätä tiedonvälitystä eri tieteenaloilla työskentelevien tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä.

 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Koordinaattori Mari Toivanen 

marito.at.utu.fi

 

Internet-sivut:

http://mcnet.utu.fi/