EMN-Raportit

Raportit ja tutkimukset

 

Verkoston keskeisiä tuotteita ovat vuosittaiset raportit maahanmuuttopolitiikan kehityksestä EU-maissa ja -elimissä sekä erilaiset teematutkimukset. Vuoden 2012 työohjelmasta lähtien pääsääntönä on ollut että vuosittain toteutetaan yksi laaja teematutkimus ja 1-3 fokusoitua tutkimusta. Tämän lisäksi EMN tuottaa EMN-Bulletin-nimistä julkaisua, joka sisältää tuoreimmat kehityskulut ja tilastot muuttoliikkeen saralla. Ne löytyvät Ajankohtaista-sivun EMN-Bulletin-kohdasta  

 

Teematutkimusten aiheet valitaan yhteyspisteiden ja komission ehdotusten pohjalta. Raportteja ja tutkimuksia varten kukin yhteyspiste laatii ensin kansallisen raportin, joiden pohjalta komissio kirjoittaa yhteenvedon, ns. synteesiraportin.

 

Vuosittaiset raportit ja tutkimukset ovat julkisia ja saatavilla myös kansainvälisillä EMN-internetsivuilla. Tutkimuksia ja raportteja voidaan julkaista myös painettuina.

 

EMN-kansallisen yhteyspisteen valmistelemat tutkimukset ja raportit on jaettu alasivuille niiden valmistumisvuoden mukaan. Uutuutena nyt myös Uusimmat raportit-kohta, josta voi nopeasti tutustua tuoreimpiin julkaistuihin raportteihin.