Vuonna 2009 valmistuneet raportit ja tutkimukset

 

Annual Policy Report 2009

Vuosittainen politiikkaraportti - Suomi 2009

Suomen kansallisen politiikkaraportin tarkoituksena on antaa yleiskatsaus vuoden 2009 maahanmuuton merkittäviin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin kehityksiin sekä kattaa julkisessa keskustelussa esille nousseet pakolais- ja maahanmuuttokysymykset. Raportti sisältää myös laajan tilasto-osuuden.

 

 

 

 

Assisted Return Study 2009

Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Re- integration in Third Countries - Finnish National Report

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa vapaaehtoisen paluun erilaisia käytäntöjä joita Suomessa tällä hetkellä käytetään ja tehdä vertailevaa analyysia tulevaisuuden politiikan kehittämiseksi kansallisella sekä Euroopan Unionin tasolla. Raportti sisältää myös laajan tilasto-osuuden.

 

 

 

Annual report on asylum and migration reference 2009

Suomen yhteyspisteen vuosittainen maahanmuutto- ja pakolaisraportti 2007

Suomen kansallisen politiikkaraportin tarkoituksena on antaa yleiskatsaus vuoden 2007 maahanmuuton merkittäviin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin kehityksiin kuin myös kattaa julkisessa keskustelussa esille nousseet pakolais- ja maahanmuuttokysymykset. Raportti sisältää myös laajan tilasto-osuuden. Englanninkielinen.

 

 

 

 

YksintulleetYksintulleet- näkökulmia ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten asemasta Suomessa

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa puuttuvia tietoja menettelytavoista, joita sovelletaan Suomessa yksin tuleviin alaikäisiin ja jotka vaihtelevat EU:hun tulon syiden ja taustojen arvioinnista maahantulomenettelyihin ja vastaanottojärjestelyihin kotouttamistoimenpiteet, säilöönotto, palauttaminen ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen mukaan luettuina. Raportti sisältää myös tilasto-osuuden yksin tulleista alaikäisistä.

 

 

 

Ensamkommande

Yksintulleet- näkökulmia ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten asemasta Suomessa

Tutkimuksessa käsitellään puuttuvia tietoja menettelytavoista, joita sovelletaan Suomessa yksin tuleviin alaikäisiin ja jotka vaihtelevat EU:hun tulon syiden ja taustojen arvioinnista maahantulomenettelyihin ja vastaanottojärjestelyihin, kotouttamistoimenpiteet, säilöönotto, palauttaminen ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen mukaan luettuina. Raportti sisältää myös laajan tilasto-osuuden yksin tulleista alaikäisistä. Ruotsinkielinen versio.

 

 

 

Annual Policy Report 2008

Suomen yhteyspisteen vuosittainen politiikkaraportti 2008

Suomen kansallisen politiikkaraportin tarkoituksena on antaa yleiskatsaus vuoden 2008 maahanmuuton merkittäviin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin kehityksiin kuin myös kattaa julkisessa keskustelussa esille nousseet pakolais- ja maahanmuuttokysymykset. Raportti sisältää myös laajan tilasto-osuuden.

 

 

 

 

Annual report on asylum and migration statistics 2006

Annual Report on Asylum and Migration Statistics 2006 - Synthesis Report

Euroopan muuttoliikeverkoston vuotuisen politiikkaraportti tarjoaa tarjota yleiskatsauksen merkittäviin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin kehitykseen mukaanlukien EU:ssa tapahtuvat kehitykset). Raportti kattaa julkisessa keskustelussa esille nousseet pakolais- ja maahanmuuttokysymykset. EMN:n synteesiraporttiin on koottu 24 jäsenmaan kansallisten raporttien pääasialliset tulokset. Raportti sisältää myös laajan tilasto-osuuden.

 

 

 

Different National Practices 2009

The Different National Practices Concerning Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses - 2009

Tutkimuksessa on kartoitettu Suomen käytäntöjä myönnettäessä Ei-EU harmonisoitua suojelua, jotta Suomen käytäntöjä voidaan vertailla muiden Euroopan jäsenmaiden Ei-EU harmonisoituihin suojelukäytäntöihin. Tutkimusaiheen valintaan on vaikuttanut kasvava prosenttiosuus toissijaisen suojelun tai muiden suojelustatuksien myöntämisessä kansallisen lainsäädännön perustein toisin kuin turvapaikka-statuksen myöntämisessä Geneven sopimuksen mukaisesti. Raportti sisältää myös laajan tilasto-osuuden.