Vuonna 2010 valmistuneet raportit ja tutkimukset

 

Policy report 2010

Annual Policy Report 2010 - Suomen kansallinen raportti

Suomen kansallisen raportin tarkoituksena on antaa yleiskatsaus vuoden 2010 maahanmuuton merkittäviin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin kehityksiin. Raportissa käsitellään myös maahanmuuttoviraston hallinnollisia muutoksia ja uuden elektronisen järjestelmän (UMA) käyttöönottoa. Raportti sisältää myös laajan tilasto-osuuden.

 

 

 

 

Annual report on migration 2008 Annual Report on Migration and International Protection Statistics 2008

Raportin tarkoituksena on antaa yleiskatsaus Suomen 2008 vuoden maahanmuutto- ja pakolaistilastoihin. Ensimmäinen luku kattaa johdannon/johdattaa aihepiiriin ja toisessa kappaleessa käydään läpi tutkimuksessa käytettyä metodologiaa. Myöhemmät jaksot käsittelevät maahanmuuttotilastojen säännöspykäliä.

 

 

 

 

Different National Practices 2010

The different national practices concerning granting of non-EU harmonised protection statuses - Synthesis Report and Annexes

Synteesiraportti tiivistää päähavainnot EMN:n 23 kansallisen yhteyspisteen kansallisista raporteista ajanjaksolta joka ulottuu vuoden 2010 puoleenväliin. Raportti listaa EU:n suojelustatukset ja kuvailee Ei-EU:n harmonisoidut suojelustatukset. Raportissa on myös tilastotietoa sekä katsaus yleiseen kansalliseen mielipiteeseen koskien Ei-EU harmonisoitua suojelua.

 

 

Different National Pracctices Annexes 2010

Annexes to EMN Synthesis Report: The different national practices concerning granting of non-EU harmonized protection statuses

EU:n suojelustatuksia sekä Ei-EU:n harmonisoituja suojelustatuksia ja niiden määräytymisperusteita käsittelevän synteesiraportin liite sisältää yleisen tilastokatsauksen sekä taulukoita.

 

 

 

 

Annual report on asylum and migration 2007

Annual Report on Asylum and Migration Statistics 2007 - Synthesis Report

Synteesiraportti sisältää tiivistelmän EMN:n 23 kansallisen yhteyspisteen raporteissa esitetyistä päähavainnoista vuoden 2007 turvapaikka- ja maahanmuutosta. Raportti käsittelee turvapaikkahakemuksia ja päätöksiä, Euroopan Unionin jäsenmaiden sisäisen ja ulkopuolisen maahanmuuton suuntauksia, asukaslukua kansalaisuuksien mukaan sekä maassa oleskelun torjumisia ja maasta poistamisia.

 

 

 

Maahanmuutto tyovoiman tarpeen täyttäjänä

Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä

Julkaisu on kooste kahdesta EMN:n vuoden 2010 raportista: Satisfying Labour Shortages Through Migration sekä Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future Options in EU Member States. Tutkimus käsittelee työvoimapulan ratkaisemista maahanmuuton keinoin ja se keskittyy kolmansien maiden kansalaisiin. Raporttiin sisältyy myös tilastollista materiaalia.

 

 

 

Satisfying Labour Demand

Satisfying Labour Demand Through Migration

Raportin tarkoitus on kartoittaa strategioita joita eri jäsenvaltiot käyttävät työmarkkinoiden tarpeiden täyttämiseen sekä ennustetun työvoimapulan ehkäisemiseen. Raportti tähtää myös työvoimaennusteiden tarkkuutta sekä strategioita ja kokemuksia niiden hyödyntämisestä erityisesti viimeaikaisen taloudellisen tilanteen aikana.

 

 

 

 

Unaccompanied Minors

Unaccompanied Minors - an EU comparative study - Synthesis Report

Synteesiraportti sisältää tiivistelmän 22 EMN:n kansallisen yhteyspisteen selvityksistä ajanjaksolta vuoden 2009 puoliväliin asti. Synteesiraportissa käsitellään puuttuvia tietoja menettelytavoista joita sovelletaan yksin tuleviin alaikäisiin, jotka vaihtelevat EU:hun tulon syiden ja taustojen arvioinnista maahantulomenettelyihin ja vastaanottojärjestelyihin kotouttamistoimenpiteet, säilöönotto, palauttaminen sekä parhaiden käytäntöjen tunnistaminen mukaan luettuina. Synteesiraportti sisältää myös laajan tilasto-osuuden.