Vuonna 2013 valmistuneet raportit ja tutkimukset

 

Attracting HG Synthesis Report

 

Attracting Highly-Qualified and Qualified Third-Country Nationals - Synthesis Report

Vuoden 2013 ensimmäisen fokusoidun tutkimuksen synteesiraportti tarkastelee koulutetun asiantuntijatason työvoiman houkuttelemista kolmansista maista Euroopan unioniin.

Synteesiraportti perustuu 23 EU-jäsenmaan kansallisiin tutkimuksiin

 

 

 

Attr. HQ

Attracting Highly-Qualfied Third-Country Nationals - National Contribution from Finland

Vuoden 2013 ensimmäinen fokusoitu tutkimus tarkastelee koulutetun asiantuntijatason työvoiman houkuttelemista kolmansista maista Suomeen. Aihepiiri on Suomen osalta verrattain uusi, mutta äskettän hyväksytty Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategia sisältää mainintoja tämän maahanmuuttajaryhmän osalta. Tämä kansallinen raportti kuvaa nykytilannetta sekä joitain olemassa olevia hankkeita ja käytäntöja sekä myös haasteita tämän ryhmän houkuttelemisessa. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).  

 

 

Annual Policy Report 2013

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti - Suomi 2013

Annual Report on Migration and Asylum Policy - Finland 2013

Tämä EMN-raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2013. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta. Julkaisu on kaksikielinen (FI/EN) 

 

 

Tilastojulkaisu 2014

 EMN tilastojulkaisu - Maahanmuuton tunnusluvut 2013

Euroopan muuttoliikeverkosto EMN on julkaissut ensimmäisen tilastojulkaisunsa Maahanmuuton tunnusluvut 2013. Julkaisu kokoaa yhteen Maahanmuuttoviraston julkaisemat turvapaikka-, oleskelulupa- ja kansalaisuustilastot sekä paluuseen liittyviä tilastotietoja poliisilta ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM:ltä. Tilastotiedot on ensimmäistä kertaa esitetty havainnollisin kuvin ja mukana on mm. maahanmuuton yleiskuva Maahanmuuttoviraston myöntämien ensimmäisten oleskelulupien osalta. Tilastojulkaisu liittyy EMN:n vuosittaiseen maahanmuuttopoliittiseen raporttiin (Annual Policy Report), jonka osana kerätään maahanmuuton tunnuslukuja.

 

 

Identification of victims of Human Trafficking Synthesis ReportIdentification of Victims of Trafficking in Human Beings in International Protection and Forced Return Measures - Synthesis Report

Synteesiraportti käsittelee ihmiskaupan uhrien tunnistamista turvapaikkaprosessissa sekä maasta poistamisen yhteydessä. Tiedot perustuvat 24 EU-jäsenmaan sekä Norjan kansallisiin raportteihin. Suomen raportin löydät tältä samalta sivulta. Synteesiraportissa esitellään relevantti EU-lainsäädäntö sekä vertaillaan kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä eri EU-jäsenmaiden välillä. Synteesiraportista on myös julkaistu EMN Inform, johon on nostettu tutkimuksen pääkohdat ja yhteenvedot.

EMN Informiin voit tutustua siihen tästä.

 

 

Organsation of Reception Facilities synteesi 2014The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States - Synthesis Report

Synteesiraportti käsittelee turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmiä ja EU-jäsenmaiden parhaita käytänteitä vastaanottotoiminnan järjestämisessä. Raportissa on käsitelty mm. haavoittuvassa asemassa olevien kohtelua, vastaanottotoiminnan kustannuksia sekä järjestelmän joustavuutta muuttuvien turvapaikanhakijamäärien mukaan. 24 jäsenmaata tuotti kansallisen raportin joiden perusteella synteesiraportti on laadittu. Synteesiraportista on myös tehty EMN Inform, jossa on nostettu esiin tutkimuksen pääkohdat, voit tutustua siihen tästä.

 

 

Identification of victims of human trafficking 2013Identification of Victims of Trafficking in Human Beings in International Protection and Forced Return Measures

Vuoden kolmas fokusoitu EMN-tutkimus käsittelee ihmiskaupan uhrien tunnistamista turvapaikkaprosessissa sekä maasta poistamisen yhteydessä. Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on edelleen suuri haaste, vaikka asianosaisten viranomaisten, turvapaikkahakemukset vastaanottavan poliisin ja hakemukset ratkaisevan Maahanmuuttoviraton ohjeistuksessa asiaan on kiinnitetty huomiota. Kansalaisjärjestöillä ja turvapaikanhakijoiden avustajilla ja asiamiehillä on merkittävä rooli ihmiskaupan uhrien ohjaamisessa avun piiriin. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).

 

Organisation of reception facilities of asylum seekers 2013Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in Different Member States - National Contribution from Finland

Vuoden 2013 toinen fokusoitu EMN-tutkimus käsittelee turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmää ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Tämä raportti antaa kattavan kuvan tiiviissä muodossa, siitä miten turvapaikanhakijoiden vastaanotto on järjestetty Suomessa ja se sisältää myös lukuja vastaanottojärjestelmän kustannuksista. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).   

 

 

 

Attr. HQAttracting Highly-Qualfied Third-Country Nationals - National Contribution from Finland

Vuoden 2013 ensimmäinen fokusoitu tutkimus tarkastelee koulutetun asiantuntijatason työvoiman houkuttelemista kolmansista maista Suomeen. Aihepiiri on Suomen osalta verrattain uusi, mutta äskettän hyväksytty Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategia sisältää mainintoja tämän maahanmuuttajaryhmän osalta. Tämä kansallinen raportti kuvaa nykytilannetta sekä joitain olemassa olevia hankkeita ja käytäntöja sekä myös haasteita tämän ryhmän houkuttelemisessa. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).