Vuonna 2014 valmistuneet raportit ja tutkimukset


Annual Policy Report 2014 FI                    Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti - Suomi 2014

Tämä EMN-raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2014. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta.

Julkaisu on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi  

 

 

 

 

Maahanmuuton tilannekuva 2014

 EMN tilastojulkaisu - Maahanmuuton tunnusluvut 2014

Tilastojulkaisu kokoaa yhteen Maahanmuuttoviraston julkaisemat turvapaikka-, oleskelulupa- ja kansalaisuustilastot sekä tilastotietoja poliisilta ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM:ltä. Tilastojulkaisu liittyy EMN:n vuosittaiseen maahanmuuttopoliittiseen raporttiin (Annual Policy Report), jonka osana kerätään maahanmuuton tunnuslukuja.

Julkaisu on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

 

ABP FIN National Report ENAdmitting Third-Country Nationals for Business Purposes - Finnish National Contribution

Vuoden 2014 viimeinen fokusoitu tutkimus käsittelee liiketoimintasyistä Suomeen tulevia maahanmuuttajia kolmansista maista. Tutkimuksen määritelmissä mainitaan kategoriat maahanmuuttajainvestori, maahanmuuttajayrittäjät/yrityksen omistajat ja muut liiketoimintaperustein tulevat henkilöt. Tutkimus kartoittaa Suomen käytäntöjä maahantulon osalta näitä kategorioita koskien. 

 

 

 

 

 

The Use of Detention and Alternatives to DetentionThe Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies - Finnish National Contribution

Vuoden 2014 ensimmäinen EMN-tutkimus käsittelee säilöönottoa ja vaihtoehtoja säilöönotolle.  Suomen ulkomaalaislaissa säädetään turvaamistoimista. Näitä toimia ovat ilmoittautumisvelvollisuus, matkustusasiakirjojen haltuunotto, vakuuden asettaminen sekä säilöön ottaminen. Ensisijaisesti viranomaisen tulee suosia niin sanottuja vaihtoehtoisia turvaamistoimia, kuten ilmoittautumisvelvollisuutta, passin haltuunottoa tai vakuuden asettamista. Mikäli nämä toimet eivät tehoa, voi viranomainen ottaa ulkomaalaisen säilöön ulkomaalaislain nojalla. Tämä tutkimus esittelee Suomen lainsäädännön ja käytännöt sekä tarjoaa tilastotietoa. 

                              Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)   

 Maahanmuuttajien oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon politiikat ja käytäntö Suomessa 

Maahanmuuttajien oikeus sosiaalturvaan ja terveydenhuoltoon - politiikat ja käytännöt Suomessa 

Suomen EMN-yhteyspisteen laatimassa tutkimuksessa esitetään pääpiirteittäin säännökset, joilla on vaikutusta kolmansien maiden kansalaisten oikeuteen saada sosiaaliturvaetuuksia ja -palveluja Suomessa sekä tarkastellaan, kohdellaanko kolmansien maiden kansalaisia tässä suhteessa kuten Suomen kansalaisia. Merkittävä osa Suomen sosiaaliturvasta on asumisperusteista ja lainsäädäntö jättää viranomaisille harkintavaltaa sen suhteen, katsotaanko henkilö maassa asuvaksi vai vain tilapäisesti oleskelevaksi. Tutkimuksessa kuvataan viranomaisten harkintavallan merkitystä maahanmuuttajan oikeuksien toteutumisen kannalta.

 

 

Migrants Access to Social Security and Healthcare Policies and Practice in Finland

Migrants Access to Social Security and Healthcare - Policies and Practice in Finland 

Suomen EMN-yhteyspisteen laatimassa tutkimuksessa esitetään pääpiirteittäin säännökset, joilla on vaikutusta kolmansien maiden kansalaisten oikeuteen saada sosiaaliturvaetuuksia ja -palveluja Suomessa sekä tarkastellaan, kohdellaanko kolmansien maiden kansalaisia tässä suhteessa kuten Suomen kansalaisia. Merkittävä osa Suomen sosiaaliturvasta on asumisperusteista ja lainsäädäntö jättää viranomaisille harkintavaltaa sen suhteen, katsotaanko henkilö maassa asuvaksi vai vain tilapäisesti oleskelevaksi. Tutkimuksessa kuvataan viranomaisten harkintavallan merkitystä maahanmuuttajan oikeuksien toteutumisen kannalta. (EN-kieliversio)

 

 

Identification of victims of Human Trafficking Synthesis Report

 Identification of Victims of Trafficking in Human Beings in International Protection and Forced Return Measures - Synthesis Report

Synteesiraportti käsittelee ihmiskaupan uhrien tunnistamista turvapaikkaprosessissa sekä maasta poistamisen yhteydessä. Tiedot perustuvat 23 EU-jäsenmaan sekä Norjan kansallisiin raportteihin. Suomen raportin löydät tältä samalta sivulta.

Synteesiraportissa esitellään relevantti EU-lainsäädäntö sekä vertaillaan kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä eri EU-jäsenmaiden välillä. Synteesiraportista on myös julkaista EMN Inform, johon on nostettu tutkimuksen pääkohdat ja yhteenvedot.

EMN Informiin voit tutustua tästä. 

 

 

Organsation of Reception Facilities synteesi 2014

The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States

Synteesiraportti käsittelee turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmiä ja EU-jäsenmaiden parhaita käytänteitä vastaanottotoiminnan järjestämisessä. Raportissa on käsitelty mm. haavoittuvassa asemassa olevien kohtelua, vastaanottotoiminnan kustannuksia sekä järjestelmän joustavuutta muuttuvien turvapaikanhakijamäärien mukaan. 24 jäsenmaata tuotti kansallisen raportin joiden perusteella synteesiraportti on laadittu. Synteesiraportista on myös tehty EMN Inform, jossa on nostettu esiin tutkimuksen pääkohdat, voit tutustua siihen tästä.