EMN-Raportit

Vuonna 2015 valmistuneet tutkimukset ja raportit


Maahanmuuton tunnusluvut 2015

Maahanmuuton tunnusluvut 2015

Euroopan muuttoliikeverkosto EMN on julkaissut tilastokatsauksensa Maahanmuuton tunnusluvut 2015. Julkaisu kokoaa yhteen laajasti Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Kansainvälisen siirtolaisinstituutin (IOM) tilastoja maahanmuuton ja paluuasioiden osalta.


Tilastokatsaus on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi

Annual Policy Report 2015Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti - Suomi 2015

Tämä EMN-raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2015. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta. Julkaisu on kaksikielinen (FI/EN). Raportti on myös saatavilla ruotsiksi.Information on Voluntary Return 2015Dissemination of information on voluntary return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities - National Report of Finland

Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen: kuinka tavoittaa laittomasti maassa oleskelevat henkilöt, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa - Suomen kansallinen raportti

Vuoden 2015 toisen fokusoidun tutkimuksen aiheena on vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta tiedottaminen laittomasti maassa oleskeleville henkilöille. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka oleskelevat maassa viranomaisten tietämättä. Suomen kansallisessa raportissa käydään läpi käytännöt Suomen osalta. Suomessa laittomasti ja viranomaisten tietämättä oleskelevien lukumäärä on suhteellisen pieni eikä tiedottamistoimia ole kohdistettu erityisesti tälle ryhmälle. Raportti on kuitenkin erityisen ajankohtainen Suomessa 1.7.2015 voimaan tulleen vapaaehtoista paluuta koskevan lakimuutoksen vuoksi, jota myös tässä raportissa käsitellään. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)


Determining Labour Shortages 2015Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU - National Report of Finland

Työvoimapulan ja työvoiman maahanmuuton tarpeen määrittäminen EU:ssa - Suomen kansallinen raportti

Vuoden 2015 ensimmäinen fokusoitu tutkimus käsittelee työvoimapulan ja työvoiman tarpeen ennakointia ja määrittämistä ja mahdollisia liittymäkohtia maahanmuuttopolitiikan kanssa. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)