EMN-Raportit

Vuonna 2016 valmistuneet tutkimukset ja raportitAPR_2016Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti - Suomi 2016

Annual Report on Migration and Asylum - Finland 2016

Tämä EMN-raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2016. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta. Julkaisu on kaksikielinen (FI/EN)
Maahanmuuton tunnusluvut_2016Maahanmuuton tunnusluvut 2016

Euroopan muuttoliikeverkosto EMN on julkaissut tilastokatsauksensa Maahanmuuton tunnusluvut 2016. Julkaisu kokoaa yhteen laajasti Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Kansainvälisen siirtolaisinstituutin (IOM) tilastoja maahanmuuton ja paluuasioiden osalta.


Tilastokatsaus on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi

PY_Tutk_kans_raportti_2016Family Reunification of Third Country Nationals in the EU - National Report of Finland

Kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistäminen EU:ssa - Suomen kansallinen raportti. 

Vuoden 2016 kolmas EMN-tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämistä. Raportissa perehdytään Suomen perheenyhdistämislainsäädäntöön ja perhesiteen perusteella tehtyjen hakemusten käytännön prosessiin, sekä sen haasteisiin niin perheenyhdistämistä hakevien henkilöiden kuin viranomaisten kannalta. Tutkimuksessa käydään läpi perheenyhdistämiskäytäntöjen kehitystä sekä tärkeimpiä lakiuudistuksia vuosina 2011-2016, sekä julkista keskustelua aiheeseen liittyen. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).
Resettlement study 2016Resettlement and Humanitaritan Admission Programmes in Europe - What works?

Synthesis Report Uudelleensijoittamisen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat Euroopassa - synteesiraportti

Tutkimus tarjoaa laajan katsauksen tällä hetkellä EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa toimiviin pakolaisten uudelleensijoituksen sekä humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmiin, mukaan lukien yksityisrahoitteiset ohjelmat. Tutkimukseen osallistui myös maita, joilla ei ole tällaisia ohjelmia, tai jotka ovat juuri aloittamassa kyseistä toimintaa. Synteesiraportista on myös tehty tiivistelmä EMN Inform. Julkaisut ovat englanninkielisiä
Returning rejected_synteesiraportti_2016The Return of Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices - Synthesis Report

Vuoden 2016 ensimmäisessä fokusoidussa EMN tutkimuksessa kartoitettiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden paluuseen liittyviä haasteita sekä kerätään hyviä käytäntöjä eri jäsenvaltioista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saneiden paluu on EU:ssa korkean tason poliittinen prioriteetti. Tehokkaan paluujärjestelmän merkitystä on korostettu tärkeänä osana uskottavaa turvapaikkajärjestelmää. Tutkimuksessa on verrattu kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille tarjottavista palveluista eri jäsenmaissa. Synteesiraportista on myös toimitettu EMN Inform. Julkaisut on englanninkielisiä.

Kiintiötutkimus_2016Resettlement and Humanitaritan Admission Programmes in Europe - What works?

National Report of Finland

Uudelleensijoittamisen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat Euroopassa - Suomen kansallinen raportti on Suomen osuus fokusoidusta EMN-tutkimuksesta Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe: what works? Tutkimus tarjoaa laajan katsauksen tällä hetkellä EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa toimiviin pakolaisten uudelleensijoituksen sekä humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmiin, mukaan lukien yksityisrahoitteiset ohjelmat. Tutkimukseen osallistui myös maita, joilla ei ole tällaisia ohjelmia, tai jotka ovat juuri aloittamassa kyseistä toimintaa. Suomen kansallisessa raportissa käydään läpi uudelleensijoittamisen historiaa, kiintiöpakolaisia koskevaa lainsäädäntöä sekä käytännön toimia pakolaisten valintaa, matkaa ja kuntiin sijoittamista koskien. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)
Returning rejected_2016Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden paluu - haasteet ja hyvät käytännöt - Suomen kansallinen raportti

Vuoden 2016 ensimmäisessä fokusoidussa EMN tutkimuksessa kartoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden paluuseen liittyviä haasteita sekä kerätään hyviä käytäntöjä eri jäsenvaltioista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saneiden paluu on Suomessa korkean tason poliittinen prioriteetti. Tehokkaan paluujärjestelmän merkitystä on korostettu useissa valtioneuvoston politiikkaohjelmissa, jotta Suomen turvapaikkajärjestelmästä ei muodostuisi vetovoimatekijää. Myös turvapaikkapäätöksenteon ripeyttä on korostettu useissa poliittisissa yhteyksissä.  Erityisesti ilmeisen perusteettomat turvapaikkahakemukset pyritään tunnistamaan ja ratkaiseman viivytyksettä sekä täytäntöönpanemaan paluu. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)