EMN-Raportit

Vuonna 2017 valmistuneet tutkimukset ja raportitID_synteesi_kansiChallenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process - synthesis report

Tutkimuksessa käydään läpi, miten kolmansista maista tulevien henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa EU-jäsenmaissa ja Norjassa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.  

Tutkimuksesta on myös tehty tiivistelmä EMN Inform, johon voit tutustua tästä linkistä.


EMN_Glossary_5.0_FIEMN Maahanmuuttosanasto 5.0

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Suomen yhteyspiste on työstänyt suomenkielisen laitoksen Maahanmuutto- ja turvapaikkasanaston versiosta 5.0/2017. Se sisältää 450 termiä 22:lla eurooppalaisella kielellä.

Tämä on ennen kaikkea työkalu suomalaisille alan toimijoille, mutta sitä voi hyödyntää myös julkisessa keskustelussa, jossa maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja kotouttamiseen liittyviä termejä käytetään usein epätarkasti ja niitä sekoitetaan keskenään.


Return_kansallinen_2017

Paluukäytäntöjen tehokkuus Euroopan unionissa: EU-säännöksiin ja ohjeistukseen liittyvät haasteet ja hyvät käytännöt - Suomen kansallinen raportti

Tutkimuksessa arvioidaan paluukäytäntöjen tehokkuutta Euroopan unionissa. Käytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen. Suomen kansallisessa raportissa todetaan, että paluu on aikaisempaa suurempi haaste Suomelle. Haasteet eivät kuitenkaan liity suoranaisesti EU-säännöksiin tai ohjeistukseen. Paluuseen liittyvät käytännöt ovat Suomessa tehokkaita ja pitkälti EU-säännösten ja ohjeistuksen mukaisia.


ID_kansallinen_2017Hakijoiden henkilöllisyyden selvittäminen maahanmuuttoprosesseissa: Haasteet ja käytännöt - Suomen kansallinen raportti

Tutkimuksessa käydään läpi, miten henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.
Illegal Employment_synteesiraportti

Illegal employment of third-country nationals in the European Union - Synthesis Report

Tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten laitonta työntekoa Euroopan unionin jäsenmaissa. Se kattaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon sekä laillisesti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon tapauksissa, joissa ulkomaalainen työskentelee ilman oikeutta kyseisen työn tekoon. Suomen raportti antaa kattavan kuvan ilmiöstä viranomaisten, työnantajien sekä työntekijöiden näkökulmasta. EU-tasolla tärkein linjaava instrumentti on työnantajasanktiodirektiivi, joten ilmiötä tarkastellaan myös direktiivin näkökulmasta. Synteesiraportista on myös tuotettu tiivistelmä EMN Inform.


Kiintiötutkimus_synteesiraportti_FI_2016Uudelleensijoittamisen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat Euroopassa - synteesiraportti

Tutkimus tarjoaa laajan katsauksen tällä hetkellä EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa toimiviin pakolaisten uudelleensijoituksen sekä humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmiin, mukaan lukien yksityisrahoitteiset ohjelmat. Tutkimukseen osallistui myös maita, joilla ei ole tällaisia ohjelmia, tai jotka ovat juuri aloittamassa kyseistä toimintaa. Julkaisu on suomenkielinen.
Illegal Employment_kansallinen raportti_2017Kolmansien maiden kansalaisten laiton työnteko Euroopan unionissa - Suomen kansallinen raportti

Tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten laitonta työntekoa Suomessa. Se kattaa laittomasti, eli ulkomaalaislain säännösten vastaisesti, maassa oleskelevien henkilöiden työnteon sekä laillisesti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon tapauksissa, joissa ulkomaalainen työskentelee ilman oikeutta kyseisen työn tekoon. Suomen raportti antaa kattavan kuvan ilmiöstä viranomaisten, työnantajien sekä työntekijöiden näkökulmasta. EU-tasolla tärkein linjaava instrumentti on työnantajasanktiodirektiivi, joten ilmiötä tarkastellaan myös direktiivin näkökulmasta. Julkaisu on kaksikielinen (FI/EN).