EMN-Tilastot

Maahanmuuttoviraston ja poliisin myöntämät ensimmäiset oleskeluluvat vuosina 2005-2013

 

Lukuja ei tällä tarkkuudella ole vielä päivitetty vuodelta 2014 (6.3.2015) 

Pääsääntöisesti Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäiset oleskeluluvat, mutta myös poliisi myöntää ensimmäisiä oleskelulupia Suomen kansalaisen perheenjäsenille.

 

Seuraava taulukko kuvaa myönteisten ensimmäisten lupien määriä eri lupakategorioissa.

 

Ensimmäiset oleskeluluvat 2005-2013

Taulukko excel-tiedostona 

 

Maahanmuuttoviraston rekisteri uusittiin marraskuussa 2010. Tässä yhteydessä muuttuivat myös lupien käsittelyperusteiden luokitukset. Osa entisistä käsittelyperusteista poistui ja uusia tuli tilalle. Vanha ja uusi käsittelyperuste ilmenevät vuonna 2010 tapahtuneista muutoksista.*

 

Seuraava taulukko kuvaa myönteisten ensimmäisten lupien määriä niiden käsittelyperusteen mukaan.

 

ole2b

 Taulukko excel-tiedostona

 

 

Myönteiset ensimmäiset oleskeluluvat jaoteltuna kansalaisuuden mukaan

Ensimmäiset oleskeluluvat 2005-2013 kansalaisuuksittain

Taulukko excel-tiedostona  

 

Huom. Taulukoiden luvut saattavat poiketa jonkin verran muissa virallisissa tilastoissa esitetyistä luvuista, mm. koska tiedot on otettu rekisteristä eri ajankohtina, jolloin myöhemmin kirjatut muutokset vaikuttavat lukuihin. Lisäksi Maahanmuuttoviraston tilastoissa esitetään yleensä vain Maahanmuuttoviraston tekemät päätökset. Näissä taulukoissa ovat mukana myös poliisin tekemät ensimmäisiä lupia koskevat päätökset.

 

Linkkejä muihin oleskelulupia käsitteleviin katsauksiin ja tilastoihin:

 

Maahanmuuttoviraston oleskelulupatilastot, sivuilla myös tilastokatsaukset

http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/oleskelulupatilastot 

 

Poliisin lupahallinnon tilastoja, joissa mukana myös ulkomaalaisluvat

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/Poliisi-fi_tilastot%20tammi-huhtikuu_2014/$file/Poliisi-fi_tilastot%20tammi-huhtikuu_2014.pdf

 

 

* Ennen marraskuuta 2010 käytössä olleet diaariryhmät ja käsittelyperusteet:

 

3111 Työntekijän oleskelulupa

3112 Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa

3113 Oleskelulupa, suomalainen syntyperä

3114 Opiskelijan oleskelulupa

3115 Oleskelulupa, muu peruste

3219 Oleskelulupa, perheside, Suomen kansalaisen perheenjäsen (Poliisin myöntämä 1. lupa)

3811 Oleskelulupa, perheside, avioliitto tms.

3812 Oleskelulupa, perheside, lapsi

3813 Oleskelulupa, perheside, muu omainen

3814 Oleskelulupa, Suomen kansalaisen perheenjäsen