Siirry sisältöön


Välkommen, detta är Europeiska migrationsnätverkets tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://emn.fi och är utarbetat/uppdaterat 12.09.2022. Tjänsten regleras av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.


Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.


Lade du märke till tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att korrigera bristerna

Ge tillgänglighetsrespons med blanketten


Ge tillgänglighetsrespons per e-post

emn@migri.fi


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratörer. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst). På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas tydligt om hur du gör en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer 0295 016 000 (växeln)


Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Denna webbplats är publicerad

20.09.2022