Siirry sisältöön

Europeiska migrationsnätverket

Europeiska migrationsnätverket (European Migration Network, EMN) är ett nätverk för forskning och informationsutbyte som verkar i EMN-medlemsländerna. EMN-medlemsländerna består av ordinarie medlemsländer och observatörsmedlemsländer. Till de ordinarie medlemsländerna hör alla medlemsländer i Europeiska unionen förutom Danmark. Observatörsmedlemsländerna är Norge, Georgien, Moldavien, Armenien, Montenegro, Serbien och Ukraina. Europeiska kommissionen finansierar nätverket och samordnar dess verksamhet genom generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (DG HOME).

Nätverket grundades 2008 genom ett beslut av Europarådet(siirryt toiseen palveluun).

Mer information finns i nätverkets broschyr(siirryt toiseen palveluun) (på engelska).

Aktuellt

Europeiska migrationsnätverkets nationella konferens fredagen den 25 november

Invandrarkvinnor från tredje länder verkar ha ett problem gemensamt: utmaningar med att komma in på den finländska arbetsmarknaden. Detta gäller såväl högutbildade som lågutbildade invandrarkvinnor. En betydande andel av invandrarkvinnorna har avlagt en högskoleexamen och har bättre språkkunskaper än genomsnittsfinländaren, men deras sysselsättning ökar inte som förväntat med tanke på utbildningsnivån. Sysselsättningen bland kvinnor med invandrarbakgrund är också betydligt lägre än bland manliga invandrare.

Det finns många olika slags diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden, och hög utbildning garanterar inte framgång i det finländska arbetslivet för invandrarkvinnor. Kom och hör vad de här problemen beror på och vad vi kan göra åt dem. Vi får också bekanta oss med projekt som har ökat invandrarkvinnors delaktighet i arbetslivet.

Evenemanget öppnas av arbetsminister Tuula Haatainen. Under evenemanget presenteras Finlands nationella rapport om integration av invandrarkvinnor. Saskia Heilemann, ordförande för styrgruppen för EMN:s jämförande undersökning, talar om integration av invandrarkvinnor i EMN-medlemsländerna i allmänhet och Shadia Rask, forskningschef vid THL, ser närmare på situationen i Finland. Manzoor Qadeer Khan, specialsakkunnig från integrations- och mångfaldsdirektoratet i Norge, berättar om positiva erfarenheter från projektet Jobbsjansen. I eftermiddagens paneldiskussion deltar bland annat årets flyktingkvinna 2021 Sara Al Husaini. Konferensprogram (på engelska).

Konferensen hålls på finska och engelska med tolkning mellan språken.


Tid: fredag 25.11 kl. 10 (anmälningen börjar kl. 9.15)

Plats: Paasitorni, Helsingfors (Paasivuorigatan 5 A), konferensrummet ”Karhupuisto/Brahenkenttä”

Nationella kontaktpunkter

Europeiska migrationsnätverket består av nationella kontaktpunkter i EMN-medlemsländerna. Varje medlemsland har en kontaktpunkt. Kontaktpunkterna finns bland annat hos de ministerier som ansvarar för migrationsfrågor, hos ämbetsverk eller i anslutning till internationella organisationers landskontor eller forskningsinstitutioner. Till kontaktpunkternas uppgifter hör också att nätverka nationellt med relevanta aktörer för att samla in och sprida kunskap. Finlands kontaktpunkt finns hos Migrationsverkets enhet för juridisk service och landinformation.

Mer information om EMN-medlemsländerna(siirryt toiseen palveluun).

Vad vi gör

Europeiska migrationsnätverket producerar aktuell, opartisk, tillförlitlig och jämförbar information om invandrings- och asylfrågor i nätverkets medlemsländer för att stödja planeringen av politiken inom Europeiska unionen. Nätverkets verksamhet styrs av ett arbetsprogram som utarbetats och godkänts gemensamt av nätverkets medlemsländer.

Mer information om nätverkets arbetsprogram(siirryt toiseen palveluun) (på engelska).

Ett viktigt mervärde för det europeiska migrationsnätverket är att analysera och sprida den jämförelseinformation som det samlar in till såväl EU och de nationella beslutsfattarna och myndigheterna som till den breda allmänheten.

Nätverkets centrala verktyg för produktion av jämförelseinformation är:

• Den årliga rapporten om migration och asyl
• Temaundersökningar
• Inform-informationsöversikter
• Ad hoc-enkäter


Europeiska migrationsnätverket har också en migrations- och asylordlista(siirryt toiseen palveluun) som uppdateras regelbundet.

Förutom att producera jämförelseinformation ordnar det europeiska migrationsnätverkets nationella kontaktpunkter också evenemang med fokus på migrationsfrågor. EMN Finland ordnar varje år en nationell konferens och andra mindre evenemang.

Mer information finns på nätverkets internationella webbplats(siirryt toiseen palveluun).

Publikationer på svenska

(avautuu uuteen ikkunaan)
Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2021(avautuu uuteen ikkunaan)
(avautuu uuteen ikkunaan)
Nyckeltal om invandring – Finland 2021(avautuu uuteen ikkunaan)
(avautuu uuteen ikkunaan)
Termer om invandring(avautuu uuteen ikkunaan)

Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2020
Nyckeltal om invandring – Finland 2020
Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2019
Nyckeltal om invandring – Finland 2019
Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2018
Nyckeltal om invandring – Finland 2018