Siirry sisältöön

Europeiska migrationsnätverket

Europeiska migrationsnätverket (European Migration Network, EMN) är ett nätverk för forskning och informationsutbyte som verkar i EMN-medlemsländerna. EMN-medlemsländerna består av ordinarie medlemsländer och observatörsmedlemsländer. Till de ordinarie medlemsländerna hör alla medlemsländer i Europeiska unionen förutom Danmark. Observatörsmedlemsländerna är Norge, Georgien, Moldavien, Armenien, Montenegro, Serbien och Ukraina. Europeiska kommissionen finansierar nätverket och samordnar dess verksamhet genom generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (DG HOME).

Nätverket grundades 2008 genom ett beslut av Europarådet(siirryt toiseen palveluun).

Mer information finns i nätverkets broschyr(siirryt toiseen palveluun) (på engelska).

Nationella kontaktpunkter

Europeiska migrationsnätverket består av nationella kontaktpunkter i EMN-medlemsländerna. Varje medlemsland har en kontaktpunkt. Kontaktpunkterna finns bland annat hos de ministerier som ansvarar för migrationsfrågor, hos ämbetsverk eller i anslutning till internationella organisationers landskontor eller forskningsinstitutioner. Till kontaktpunkternas uppgifter hör också att nätverka nationellt med relevanta aktörer för att samla in och sprida kunskap. Finlands kontaktpunkt finns hos Migrationsverkets enhet för juridisk service och landinformation.

Mer information om EMN-medlemsländerna(siirryt toiseen palveluun).

Vad vi gör

Europeiska migrationsnätverket producerar aktuell, opartisk, tillförlitlig och jämförbar information om invandrings- och asylfrågor i nätverkets medlemsländer för att stödja planeringen av politiken inom Europeiska unionen. Nätverkets verksamhet styrs av ett arbetsprogram som utarbetats och godkänts gemensamt av nätverkets medlemsländer.

Mer information om nätverkets arbetsprogram(siirryt toiseen palveluun) (på engelska).

Ett viktigt mervärde för det europeiska migrationsnätverket är att analysera och sprida den jämförelseinformation som det samlar in till såväl EU och de nationella beslutsfattarna och myndigheterna som till den breda allmänheten.

Nätverkets centrala verktyg för produktion av jämförelseinformation är:

• Den årliga rapporten om migration och asyl
• Temaundersökningar
• Inform-informationsöversikter
• Ad hoc-enkäter


Europeiska migrationsnätverket har också en migrations- och asylordlista(siirryt toiseen palveluun) som uppdateras regelbundet.

Förutom att producera jämförelseinformation ordnar det europeiska migrationsnätverkets nationella kontaktpunkter också evenemang med fokus på migrationsfrågor. EMN Finland ordnar varje år en nationell konferens och andra mindre evenemang.

Mer information finns på nätverkets internationella webbplats(siirryt toiseen palveluun).

Publikationer på svenska

Nyckeltal om invandring 2023(avautuu uuteen ikkunaan)
Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2022
(avautuu uuteen ikkunaan)
Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2021
(avautuu uuteen ikkunaan)
Nyckeltal om invandring – Finland 2021
(avautuu uuteen ikkunaan)
Termer om invandring(avautuu uuteen ikkunaan)

Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2020
Nyckeltal om invandring – Finland 2020
Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2019
Nyckeltal om invandring – Finland 2019
Årlig rapport om migration och asyl – Finland 2018
Nyckeltal om invandring – Finland 2018