Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Tietoa meistä

Euroopan muuttoliikeverkosto (European Migration Network, EMN) on EMN-jäsenmaissa toimiva tutkimus- ja tiedonvaihtoverkosto. EMN-jäsenmaat koostuvat varsinaisista jäsenmaista ja tarkkailijajäsenmaista. Varsinaisiin jäsenmaihin kuuluvat kaikki Euroopan unionin jäsenmaat Tanskaa lukuun ottamatta. Tarkkailijajäsenmaita ovat Norja, Georgia, Moldova, Armenia, Montenegro, Serbia ja Ukraina. Euroopan komissio rahoittaa verkostoa ja koordinoi sen toimintaa maahanmuutto-, oikeus- ja sisäasioiden pääosaston (DG HOME) kautta.

Verkosto perustettiin vuonna 2008 Euroopan unionin neuvoston päätöksellä(siirryt toiseen palveluun).

Lisätietoa verkoston esitteestä (avautuu uuteen ikkunaan)(englanniksi).


Kansalliset yhteyspisteet

Euroopan muuttoliikeverkosto muodostuu EMN-jäsenmaissa sijaitsevista kansallisista yhteyspisteistä. Jokaisessa jäsenmaassa on yksi yhteyspiste. Yhteyspisteet sijaitsevat muun muassa maahanmuuttoasioista vastaavien ministeriöiden, virastojen, kansainvälisten järjestöjen maatoimistojen tai tutkimusinstituuttien yhteydessä. Yhteyspisteiden tehtäviin kuuluu myös verkostoitua kansallisesti relevanttien toimijoiden kanssa kerätäkseen ja levittääkseen tietoa. Suomen yhteyspiste sijaitsee Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksikössä.

Lisätietoa EMN-jäsenmaista(siirryt toiseen palveluun) (englanniksi).


Mitä me teemme

Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista verkoston jäsenmaissa politiikan suunnittelun tueksi Euroopan unionissa. Verkoston toimintaa ohjaa Euroopan komission ja verkoston jäsenmaiden yhteisesti laatima ja hyväksymä työohjelma.

Lisätietoa verkoston työohjelmista(siirryt toiseen palveluun) (englanniksi).

Euroopan muuttoliikeverkoston keskeinen lisäarvo on sen keräämän vertailutiedon analysoiminen ja levittäminen EU:n ja kansallisten päätöksentekijöiden sekä viranomaisten lisäksi myös laajalle yleisölle.

Verkoston keskeiset vertailutiedon tuottamisen välineet ovat:

Lisäksi Euroopan muuttoliikeverkostolla on säännöllisesti päivittyvä maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto.

Vertailutiedon tuottamisen lisäksi Euroopan muuttoliikeverkoston kansalliset yhteyspisteet järjestävät maahanmuuttoaiheisiin keskittyviä tapahtumia. EMN Suomi järjestää vuosittain kansallisen konferenssin ja muita pienempiä tapahtumia.

Lisätietoa verkoston kansainvälisiltä verkkosivuilta(siirryt toiseen palveluun).