Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Inform-tietokatsaukset

EMN tuottaa tutkimusten ja raporttien lisäksi myös lyhyempiä maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiä tarkastelevia Inform-tietokatsauksia. Tietokatsaukset perustuvat esimerkiksi EMN:n tutkimuksiin tai ad hoc -kyselyjen avulla kerättyihin tietoihin.

Suodata listausta:

Inform-tietokatsaukset 2.3.2023

Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries

Tämä EMN-inform kartoittaa EU-maiden toimia parantaa pakolaisten tulevaisuudennäkymiä EU:n ulkopuolisissa ensivastaanotto- ja kauttakulkumaissa.

Inform-tietokatsaukset

Organising flexible housing in the context of international protection – Inform (EN)

Tässä Inform-tietokatsauksessa tarkastellaan turvapaikanhakijoiden majoitusta. Tarkasteluun on sisällytetty myös turvapaikan jo saaneiden, kielteisen päätöksen saaneiden sekä tilapäistä suojelua saavien majoitusta.

Inform-tietokatsaukset

Arrangements for accommodation and housing for beneficiaries of temporary protection – Inform (EN)

Tässä Inform-tietokatsauksessa kuinka EMN-jäsenvaltioissa on järjestetty tilapäistä suojelua saavien majoitus ja asuminen.

Inform-tietokatsaukset

Access to services for beneficiaries of temporary protection – Infrom (EN)

Tässä Inform-tietokatsauksessa tarkastellaan kuinka EMN-jäsenvaltiot ovat järjestäneet tilapäistä suojelua saaville pääsyn sosiaalietuuksiin, koulutukseen, työmarkkinoille ja terveydenhuoltoon.

Inform-tietokatsaukset

Maahanmuuttajanaisten kotoutuminen EU:ssa: politiikka ja toimenpiteet – Inform

Suomenkielinen INFORM-sarjan raportti maahanmuuttajanaisten kotoutumisesta EU-maissa. Tämä raportti on tiivistelmä EU-tason vertailuraportista EMN Study – Integration of migrant women.

Inform-tietokatsaukset

Bilateral Readmission Agreements – Inform (EN)

Tässä Inform-tietokatsauksessa tarkastellaan EMN-jäsenvaltioiden allekirjoittamien kahdenvälisten takaisinottosopimusten täytäntöönpanoa, seurantaa, arviointia ja tehokkuutta. Tietokatsauksessa tarkastellaan kahdenvälisiä takaisinottosopimuksia, jotka on allekirjoitettu tai tulleet voimaan vuosina 2014-2020. Mukana listaus kahdenvälisistä sopimuksista.

Inform-tietokatsaukset

Incentives and motives for voluntary departure – Inform (EN)

Tässä Inform-tietokatsauksessa kartoitetaan miten EU-maat ja Norja kannustavat ihmisiä palamaan vapaaehtoisesti ja syitä sille, mikä lopulta saa henkilön palaamaan lähtömaahansa. Tietokatsaus kattaa 24 EU-jäsenmaata sekä Norjan. Kaikissa näissä maissa on toiminnassa jonkinlainen vapaaehtoisen paluun ohjelma. Vain noin kolmasosa niistä, jotka on määrätty poistumaan EU:n alueelta, tosiasiallisesti palaa alkuperämaahansa. Alhainen paluuprosentti on ollut EU-maiden viranomaisille hankala kysymys, johon on pyritty vastaamaan EU-tasolta. Huhtikuussa 2021 julkaistu EU-komission tiedontanto(siirryt toiseen palveluun) koskien vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista koskeva EU:n strategiaa arvioi, että yksi syy sille on vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotouttamisen tuen hajanaisuus. Eri jäsenvaltiot ovat omaksuneet erilaisia lähestymistapoja ja yhteistyö lähtömaiden kanssa on hyvin eritasoista.

Inform-tietokatsaukset

Mapping of mental health policies for third-country national migrants – Inform (EN)

Tässä Inform-tietokatsauksessa kartoitetaan EMN-jäsenvaltioiden toimia, joilla tuetaan laillisesti maassa olevien maahanmuuttajien pääsyä mielenterveyspalveluihin. Inform-tietokatsauksessa tarkastellaan minkälaiset haasteet vaikeuttavat maahanmuuttajien pääsyä mielenterveyspalveluihin ja jäsenvaltioiden käytäntöihin, joilla haasteita pyritään ratkaisemaan. Tietokatsauksessa keskitytään kaikkiin kolmannen maan kansalaisiin, jotka laillisesti oleskelevat EU-alueella.

Inform-tietokatsaukset

Application of the Temporary Protection Directive (Scope and Registration) – Inform (EN)

Tämä Inform-tietokatsauksessa arvioidaan miten jäsenmaat ovat panneet täytäntöön tilapäisen suojelun direktiivin Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi ja mitä muita toimia jäsenmailla on ollut Ukrainasta saapuneiden tueksi. Raportin mukaan suurin osa jäsenmaista on soveltanut direktiiviä suoraan, vaikka direktiivi salliikin myös kansalliset suojelukategoriat.

Inform-tietokatsaukset

Mapping of mental health policies for third-country national migrants – Inform (EN)

Tässä Inform-tietokatsauksessa tarkastellaan kolmansien maiden kansalaisten pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin EU-maissa. Erityisfokuksessa ovat haasteet mielenterveyspalveluihin pääsyyn ja jäsenmaiden kehittämistoimet.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.