Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Inform-tietokatsaukset

EMN tuottaa tutkimusten ja raporttien lisäksi myös lyhyempiä maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiä tarkastelevia Inform-tietokatsauksia. Tietokatsaukset perustuvat esimerkiksi EMN:n tutkimuksiin tai ad hoc -kyselyjen avulla kerättyihin tietoihin.

Suodata listausta:

Inform-tietokatsaukset

Labour market integration of beneficiaries of temporary protection from Ukraine

Tämä EMN:n ja OECD:n yhteinen Inform-tietokatsaus keskittyy tilapäistä suojelua saavien työmarkkinaintegraatioon EMN-jäsenmaissa ja EU:n ulkopuolisissa OECD-maissa. Katsauksessa kartoitetaan, kuinka tilapäistä suojelua saavat ovat integroituneet työmarkkinoille eri maissa. Lisäksi tarkastellaan toimenpiteitä, joita työmarkkinaintegraation edistämiseksi on eri maissa tehty.

Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third country nationals

Inform-tietokatsaukset

Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third-country nationals – Inform (EN)

Tässä Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) uudessa Inform-sarjan raportissa kartoitetaan jäsenmaiden kokonaan digitaalisten maahanmuuttoprosessien ja kolmansien maiden kansalaisten dokumenttien digitalisaation haasteita ja hyötyjä.

 

Inform-tietokatsaukset

Access to autonomous housing in the context of international protection – Inform (EN)

Tässä EMN:n Inform-sarjan raportissa kartoitetaan kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden haasteita saada itsenäinen asunto. Raportti sisältää katsauksen EMN:n jäsenmaiden kansallisiin ja alueellisiin/paikallisiin poliittisiin linjauksiin ja käytäntöihin, joilla tuetaan siirtymistä ja itsenäiseen asumiseen pääsyä. Raportti nostaa myös esimerkkejä EU:n rahoittamista aloitteista ja kansallisista hyvistä käytännöistä.

Inform-tietokatsaukset

Annual Report on Migration and Asylum 2022 – Inform (EN)

Inform-tietokatsaus tarjoaa tiiviin yleiskatsauksen EMN-maiden vuosittaiseen Annual Report on Migration and Asylum 2022 -vertailuraporttiin, jossa esitetään tärkeimmät maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittiset sekä lainsäädännölliset tapahtumat ja muutokset EU:ssa kyseisenä vuonna. Inform sisältää katsauksen Ukrainan sodan aiheuttamiin kehityskulkuihin. 

 

 

Inform-tietokatsaukset

Resettlement, Humanitarian Admission and Sponsorship Schemes – Inform (EN)

Inform-tietokatsauksessa tarkastellaan EMN-jäsenmaiden uudelleensijoittamisen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmia sekä joissain jäsenvaltioissa käytössä olevia yksityisrahoitteisia ohjelmia, jotka tarjoavat täydentäviä väyliä lailliselle maahantulolle.

Inform-tietokatsaukset

Accompanied children’s right to be heard in international protection – Inform (EN)

Inform-tietokatsauksessa käsitellään perheen mukana hakevien lasten kuulemista turvapaikkamenettelyssä. Katsaus antaa yleiskuvan käytännöistä ja haasteista EMN-jäsenmaissa ja Norjassa.


Inform-tietokatsaukset

Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation – Inform (EN)

Inform-tietokatsaus käsittelee ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen aiheuttamaa muuttoliikettä. Tietokatsaukseen on koottu tietoa keskeisistä kansallisten tasojen lainsäädännöllisistä ja poliittisista linjauksista EMN:n jäsenmaista sekä EU:n ulkopuolisista OECD-maista.

Inform-tietokatsaukset

Statelessness in the European Union, Norway and Georgia

Uusi EMN Inform-sarjan katsaus päivittää EMN:n jäsenmaiden ja EMN:n tarkkailijamaiden (Norja ja Georgia) tilannetietoja kansalaisuudettomuuden osalta. Aikaisemmat katsaukset julkaistiin vuosina 2016 ja 2020. Raportissa tarkastellaan jäsenmaiden kansalaisuudettomuuteen liittyvää lainsäädäntöä, kansalaisuudettomuuden määrittämismenettelyjä, oleskelulupakäytäntöjä, kansalaisuudettomien oikeuksia sekä kansalaisuudettomien alaikäisten ja EU:hun matkalla syntyneiden henkilöiden tilannetta.

Inform-tietokatsaukset

Prospects for displaced persons in non-EU first reception and transit countries – Inform (EN)

Inform-tietokatsaus kartoittaa EU-maiden toimia parantaa pakolaisten tulevaisuudennäkymiä EU:n ulkopuolisissa ensivastaanotto- ja kauttakulkumaissa.

Inform-tietokatsaukset

Organising flexible housing in the context of international protection – Inform (EN)

Inform-tietokatsauksessa käsitellään turvapaikanhakijoiden majoitusta. Tarkasteluun on sisällytetty myös turvapaikan jo saaneiden, kielteisen päätöksen saaneiden sekä tilapäistä suojelua saavien majoitusta.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.