Siirry sisältöön
Yhteystiedot


Rekisterin nimi

Sähköpostiuutiskirjepalvelu (Mailchimp)

Rekisterinpitäjä

Euroopan muuttoliikeverkosto
PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
Sähköposti: emn@migri.fi
Puhelinnumero 0295 430 431 (vaihde)

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Rafael Bärlund
Koordinaattori, tulosalueen johtaja
rafael.barlund@migri.fi

Tuukka Lampi
Erityisasiantuntija
tuukka.lampi@migri.fi

Samuli Volanen
Erityisasiantuntija
samuli.volanen@migri.fi

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sähköposti: tietosuojavastaava@migri.fi
Puhelinnumero 0295 430 431 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tässä rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on julkaisujen ja uutiskirjeiden toimittamiseen sen tilanneille luonnollisille ja oikeushenkilöille. Käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohtaan a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn

Henkilötietoryhmät

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat: sähköposti

Tietolähteet

Kaikki tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään uutiskirjetilauksen yhteydessä

Henkilötietojen vastaanottajat

Euroopan muuttoliikeverkosto on uutiskirjepalvelun ylläpitäjä. Uutiskirjerekisteri sijaitsee Mailchimp-uutiskirjepalvelussa Yhdysvalloissa. Mailchimp noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyä, joka määrittelee yhdysvaltalaisten yritysten henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä Euroopan unionin jäsenmaissa.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Uutiskirjeiden tilanneiden sähköpostiosoitetiedot siirretään Mailchimp-uutiskirjepalveluun, jonka palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa. Mailchimp kuuluu EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn(siirryt toiseen palveluun).

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisterissä olevien henkilöiden tietoja päivitetään heidän omien ilmoitusten ja pyyntöjen perusteella. henkilötiedot säilytetään tilaajan suostumuksen voimassaoloajan eli henkilötiedot poistetaan tilaajan pyynnöstä.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Sinulla on oikeus pyynnöstä saada nähtäväksi tallennetut ja käsiteltävät henkilötiedot lähettämällä tietopyyntö tässä selosteessa osoitetulle rekisterinpitäjän edustajalle tai sähköpostitse osoitteeseen emn@migri.fi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen

Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyä koskevasta ongelmasta, ota ensisijaisesti yhteyttä tämän rekisterin rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan (yhteystiedot yllä). Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.