Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Tapahtumat, Uutiset

25.5.2023 Tallinna

EMN Estonia national conference “Activating the TPD – Retrospect and Ways Forward”

EMN Estonia conference 2023

Yli vuosi on kulunut Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, jonka seurauksena EU aktivoi tilapäisen suojelun direktiivin. Euroopan muuttoliikeverkoston Viron yhteyspisteen kansallisessa konferenssissa luodaan katsaus direktiivin täytäntöönpanoon eri EU-maissa sekä pohditaan tulevaisuuden näkymiä.

EMN Suomi

16.5.2023

Täysimittainen hyökkäys Ukrainaa vastaan on johtanut suurimpaan pakolaisvirtaan sitten toisen maailmansodan. UNHCR:n tietoportaalin mukaan 7. maaliskuuta 2023 mennessä 4 890 639 Ukrainasta tulevaa pakolaista on hakenut tilapäistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua Euroopassa. EU:n neuvosto aktivoi 4. maaliskuuta 2022 yksimielisesti tilapäistä suojelua koskevan direktiivin (TPD), ja jäsenvaltiot ovat sen jälkeen joko aktivoineet TPD:n tai soveltaneet vastaavia järjestelmiä tarjotakseen pakolaisille turvaa ja takeita, kuten oikeutta koulutukseen, työhön, terveydenhoitoon ja hätäapuun.

Venäjän hyökkäys on edelleen käynnissä, ja sodan lopputulos on edelleen epävarma. Vaikka suurin osa pakolaisista haluaa palata kotimaahansa, turvallinen ja kestävä paluu ei ole vielä mahdollista. Epävarman tulevaisuuden suunnittelu on monimutkainen asia, ja siihen vaikuttavat useat muuttujat, kuten konfliktin tuleva kehitys, vallitseva vastarinta ja toivo, omavaraisuus ja osallistuminen/integroituminen vastaanottavaan yhteiskuntaan. Tämä nostaa esiin kysymyksiä, jotka liittyvät sotapakolaisten pitkän aikavälin ratkaisuihin vastaanottavissa yhteiskunnissa ja kansallisissa järjestelmissä sekä vaikutuksiin vastaanottaviin maihin.

Koska TPD:n aktivoinnista on kulunut yli vuosi, konferenssissa keskitytään jäsenvaltioiden ja vastaanottavien yhteiskuntien kokemuksiin TPD:stä sekä pitkän aikavälin skenaarioihin ja tulevaisuudennäkymiin.

Konferenssi järjestetään hybriditapahtumana Tallinnassa Viron turvallisuusakatemiassa ja verkossa interaktiivisen Worksup-ympäristön kautta. Konferenssin tavoitteena on tuoda yhteen poliittisia päättäjiä, EU:n toimielinten ja virastojen edustajia, käytännön toimijoita, tutkijoita ja asiantuntijoita jäsenvaltioista ja muualta.

Ilmoittautuminen konferenssiin on avoinna 22.5.2023 asti. Paikkoja on rajoitettu määrä.

Konferenssi pidetään viroksi ja englanniksi.

Lisätietoa konferenssista: EMN Estonia national conference ”Activating the TPD – Retrospect and Ways Forward” – INFO(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ilmoittautuminen konferenssiin: EMN Estonia national conference ”Activating the TPD – Retrospect and Ways Forward” – Register here!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)