Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Yleinen

EMN Sweden Presidency Conference 11.-12.5.2023

EMN Ruotsin konferenssissa pohditaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia muuttoliikkeisiin

EMN Swedish Presidency Conference

Tuleeko ilmastonmuutoksen aiheuttama ihmisten elinolojen huonontuminen luomaan kokonaan uuden pakolaisuuden muodon? Onko niin jo tapahtunut? Miten kansainvälinen oikeus oikeastaan tunnistaan ilmastopakolaisuuden? Miten valtiot ja kansainvälinen yhteisö voisivat paremmin varautua tuleviin haasteisiin? Näitä asioita pohditaan 11.5.-12.5. Tukholmassa kun ilmastonmuutoksen ja muuttoliikkeiden kansainväliset asiantuntijat järjestettävässä kohtaavat Euroopan muuttoliikeverkoston Ruotsin yhteyspisteen kansallisessa konferenssissa. .

10.5.2023

Ilmastonmuutoksen, ympäristökatastrofien suhteet muuttoliikkeisiin tai pakkosiirtymisiin ovat monimutkaisia. Toistaiseksi suurin osa ilmastoon liittyvästä siirtolaisuudesta on ollut maiden sisäistä, mutta lähitulevaisuudessa myös rajat ylittävän siirtolaisuuden voidaan odottaa lisääntyvän. On todennäköistä, että eri puolilla maailmaa ihmiset joutuvat siirtymään yhä kauemmas asuinsijoiltaan ilmastosyistä.


Euroopan muuttoliikeverkoston Ruotsin yhteyspiste järjestää Ruotsin EU-puheenjohtajuuskaudella Tukholmassa 11.-12.5.2023 konferenssin Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation, jossa aihe nostetaan näkyvämmin esille. Konferenssin tavoitteena on tutkia ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia muuttoliikkeeseen ja EMN-jäsenmaihin ja tarkkailijamaihin suuntautuvaan muuttoliikkeeseen.


Konferenssin tavoitteena on myös keskustella siitä, millaisia ennaltaehkäiseviä tai varautuvia toimia EMN jäsen- ja tarkkailijamailla on tällä hetkellä ja miten ilmiöön voitaisiin tulevaisuudessa varautua vieläkin paremmin.


Konferenssi tuo yhteen laajan joukon erilaisia ilmastonmuutoksen ja muuttoliikkeen kansainvälisiä asiantuntijoita eri aloilta pohtimaan, mitkä oikeastaan ovat lyhyen ja pitkän aikavälin ilmastonmuutoksen vaikutukset siirtolaisuuteen ja muuttoliikkeeseen ja miten voitaisiin paremmin ymmärtää ilmastonmuutoksen kytkeytymistä ihmisten liikkuvuuteen. Dialogia käyvät politiikan asiantuntijat, tutkijat sekä kansainvälisten järjestöjen edustajat.


Tapahtumassa esitellään myös EMN ja OECD:n juuri julkaistu yhteinen katsaus Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation. Lisää raportista voi lukea EMN Suomen sivujen Ajankohtaista-osiosta.

Linkki konferenssin kotisivuille:

EMN SWEDISH PRESIDENCY CONFERENCE: Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)