Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Julkaisut

Verkoston keskeisiä tuotteita ovat vuosittaiset maahanmuutto- ja turvapaikkaraportit, teematutkimukset, Inform-tietokatsaukset, ad hoc -kyselyt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttosanasto.

Verkkosivuiltamme löytyvät kaikki julkaisut vuodesta 2017 eteenpäin. Vanhemmat julkaisut saat pyytämällä osoitteesta emn@migri.fi. Tutkimuksia ja raportteja julkaistaan toisinaan myös painettuina. Julkaisut ovat saatavilla myös verkoston kansainvälisiltä verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

Suodata listausta:

Inform-tietokatsaukset

Labour market integration of beneficiaries of temporary protection from Ukraine

Tämä EMN:n ja OECD:n yhteinen Inform-tietokatsaus keskittyy tilapäistä suojelua saavien työmarkkinaintegraatioon EMN-jäsenmaissa ja EU:n ulkopuolisissa OECD-maissa. Katsauksessa kartoitetaan, kuinka tilapäistä suojelua saavat ovat integroituneet työmarkkinoille eri maissa. Lisäksi tarkastellaan toimenpiteitä, joita työmarkkinaintegraation edistämiseksi on eri maissa tehty.

Vuosijulkaisut

Maahanmuuton tunnusluvut 2023

Vuosittaisen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin yhteydessä julkaistava Euroopan muuttoliikeverkoston tilastokatsaus kokoaa yhteen laajasti Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen, kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) sekä Eurostatin tilastoja maahanmuuton ja paluuasioiden osalta. Julkaisu on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi.

Julkaisun pysyvä osoite on: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7427-46-0

Vuosijulkaisut

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti – Suomi 2023

Huom! Raportti on suomeksi ja englanniksi samassa tiedostossa. Tämä raportti on laaja kokonaiskatsaus maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehityskulkuihin Suomessa niin lainsäädännön, politiikan kuin myös käytännön osalta vuonna 2023. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta.

Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7427-48-4

Tutkimukset

Tilapäisen suojelun soveltaminen vuonna 2023 – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 Eurooppaan on saapunut Ukrainasta suuri määrä sotaa pakenevia. Ukrainan sotaa paenneet ovat Euroopan unionissa oikeutettuja tilapäiseen suojeluun. Euroopan muuttoliikeverkosto käynnisti vuonna 2023 tutkimuksen tarkastellakseen, kuinka tilapäisen suojelun mekanismi toimi vuosi sodan syttymisen jälkeen. Tämä julkaisu on EMN-tutkimuksen Suomen raportti, jossa kuvaillaan tilapäisen suojelun tilannetta Suomessa vuonna 2023.

Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7427-45-3

Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third country nationals

Inform-tietokatsaukset

Digitalisation of identity documents and residence permits issued to third-country nationals – Inform (EN)

Tässä Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) uudessa Inform-sarjan raportissa kartoitetaan jäsenmaiden kokonaan digitaalisten maahanmuuttoprosessien ja kolmansien maiden kansalaisten dokumenttien digitalisaation haasteita ja hyötyjä.

 

Inform-tietokatsaukset

Access to autonomous housing in the context of international protection – Inform (EN)

Tässä EMN:n Inform-sarjan raportissa kartoitetaan kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden haasteita saada itsenäinen asunto. Raportti sisältää katsauksen EMN:n jäsenmaiden kansallisiin ja alueellisiin/paikallisiin poliittisiin linjauksiin ja käytäntöihin, joilla tuetaan siirtymistä ja itsenäiseen asumiseen pääsyä. Raportti nostaa myös esimerkkejä EU:n rahoittamista aloitteista ja kansallisista hyvistä käytännöistä.

Tutkimukset

Kolmansien maiden kansalaisten luvaton työnteko: Tilannekatsaus 2017-2022 – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) tutkimus on yleiskatsaus kolmansien maiden kansalaisten luvattomaan työntekoon liittyvään lainsäädäntöön, politiikkaan ja käytänteisiin Suomessa. Tutkimuksen tarkasteluväli on 2017-2022, joten se on myös tilannepäivitys EMN:n vuonna 2016 samasta aiheesta tehdylle tutkimukselle.

Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7427-44-6

Tutkimukset

Integration of applicants for international protection in the labour market – Vertailuraportti (EN)

Tämä EMN-tutkimuksen vertailuraportti koskee turvapaikanhakijoiden pääsyä ja integroitumista työmarkkinoille vuosina 2017-2022. Raportissa tarkastellaan muun muassa turvapaikanhakijoiden työmarkkinaintegraatiota koskevaa lainsäädäntöä, politiikkalinjauksia ja käytäntöjä eri EMN-jäsenmaissa. Raportissa esitellään myös esimerkkejä haasteista ja hyvistä käytännöistä.

Vuosijulkaisut

Annual Report on Migration and Asylum 2022 – Tilastoliite (EN)

Vuosittaisen EMN-vertailuraportin ohessa julkaistava tilastoliite, joka sisältää monipuolisia kansallisia ja eurostat-tilastoja maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista. Julkaisu on englanninkielinen.

Tutkimuksen kansi

Tutkimukset

Turvapaikanhakijoiden pääsy ja integroituminen työmarkkinoille – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä kansallisessa raportissa tarkastellaan turvapaikanhakijoiden pääsyä ja integroitumista työmarkkinoille Suomessa. Raportti sisältää turvapaikanhakijoita koskevia tilastoja ja siinä tarkastellaan turvapaikanhakijan työntekoa koskevaa lainsäädäntöä, työmarkkinaintegraatiota edistäviä politiikkalinjauksia sekä työllistymistä tukevia hyviä käytäntöjä sekä työllistymiseen liittyviä haasteita. Tutkimuksen tarkastelujakso ulottuu vuodesta 2017 kesäkuuhun 2022.

Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7427-35-4

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.