Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Uutiset

Uusi EMN-tutkimus: Turvapaikanhakijoiden pääsy ja integroituminen työmarkkinoille

Turvapaikanhakijoiden pääsy ja integroituminen työmarkkinoille

Uudessa EMN-tutkimuksessa kartoitetaan, miten EMN:n jäsenmaat tukevat kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden integroitumista työmarkkinoille. Työmarkkinoille integroituminen on olennainen osa maahanmuuttajien kotoutumista ja onnistunutta yhteiskuntaan osallistumista. Tämä ei johdu ainoastaan siitä, että se tarjoaa taloudellista riippumattomuutta, vaan myös siitä, että se vaikuttaa maahanmuuttajien terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin. Maahanmuuttajien työmarkkinoille integroitumisen merkitys on entistäkin tärkeämpi, kun otetaan huomioon nykyinen työvoima- ja ammattitaitopula EMN:n jäsenvaltioissa. Tutkimus on tehty Euroopan komission esityksestä ja Suomen kansallinen raportti julkaistaan yhdessä Euroopan maiden käytäntöjä tarkastelevan vertailuraportin kanssa.

EMN Suomi

5.10.2023

Turvapaikanhakijoiden integroituminen työmarkkinoille ei näyttäydy Suomessa, eikä Euroopan tasolla merkittävänä prioriteettina. Turvapaikanhakijoiden työllisyysasteesta Suomessa ei myöskään ole saatavilla tilastoja, joten työllistymisen laajuudesta on vaikea saada kokonaiskuvaa. Lisäksi vertailuraportista ilmenee, että turvapaikanhakijat kohtaavat hyvin samankaltaisia haasteita suuressa osassa Euroopan maita. Esimerkiksi työmarkkinoiden korkeat kielitaitovaatimukset ja osaamisen tunnistamiseen liittyvät vaikeudet hankaloittavat työllistymistä.

Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden mahdollisuudesta päästä työmarkkinoille on säädetty direktiivissä (2013/33/EU). Direktiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaan EU:n jäsenvaltiot ovat velvollisia varmistamaan, että hakijat pääsevät työmarkkinoille yhdeksän kuukauden kuluessa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättämisestä. Odotusajan päätyttyä useimmat EMN:n jäsenvaltiot tarjoavat pääsyn työmarkkinoille yleensä työluvan tai muun luvan muodossa. Lisäksi useimmat EMN:n jäsenvaltiot sallivat pääsyn työmarkkinoille itsenäisen ammatinharjoittamisen kautta.

Turvapaikanhakijoiden odotusajan pituus on ollut merkittävän keskustelun aiheena EMN:n jäsenvaltioissa. Keskustelu on pyörinyt kahden näkökulman välillä: toisaalta kannatetaan odotusajan lyhentämistä maahanpääsyn nopeuttamiseksi ja toisaalta sen pidentämistä turvapaikkajärjestelmän mahdollisen väärinkäytön estämiseksi helpottamalla maahanpääsyä liikaa. Tutkimuksen mukaan yhä useammat EMN:n jäsenvaltiot pyrkivät parantamaan työmarkkinaintegraatiota lyhentämällä odotusaikaa ja siten edistämään kotoutumista.

Turvapaikanhakijoiden pääsy ja integroituminen työmarkkinoille -raportti perustuu Euroopan muuttoliikeverkoston EU-tason vertailuraporttiin kerättyyn tietoon. Tutkimus käsittelee ajanjaksoa tammikuu 2017 – kesäkuu 2022. Vertailuraportissa tarkastellaan turvapaikanhakijoiden pääsyä ja integroitumista työmarkkinoille eri EU-maissa. Suomessa koostettu tieto luo yleiskuvan turvapaikanhakijoiden työelämämahdollisuuksista ja -haasteista Suomessa.

Molemmat raportit ovat ladattavissa Julkaisut-sivuiltamme(avautuu uuteen ikkunaan).

Vertailuraporista ladattavissa myös Inform-sarjan tiiviimpi raportti (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)ja yhden sivun Flash-tiivistelmä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).