Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Julkaisut

Verkoston keskeisiä tuotteita ovat vuosittaiset maahanmuutto- ja turvapaikkaraportit, teematutkimukset, Inform-tietokatsaukset, ad hoc -kyselyt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttosanasto.

Verkkosivuiltamme löytyvät kaikki julkaisut vuodesta 2017 eteenpäin. Vanhemmat julkaisut saat pyytämällä osoitteesta emn@migri.fi. Tutkimuksia ja raportteja julkaistaan toisinaan myös painettuina. Julkaisut ovat saatavilla myös verkoston kansainvälisiltä verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

Suodata listausta:

Inform-tietokatsaukset

Mapping of mental health policies for third-country national migrants – Inform (EN)

Tässä Inform-tietokatsauksessa kartoitetaan EMN-jäsenvaltioiden toimia, joilla tuetaan laillisesti maassa olevien maahanmuuttajien pääsyä mielenterveyspalveluihin. Inform-tietokatsauksessa tarkastellaan minkälaiset haasteet vaikeuttavat maahanmuuttajien pääsyä mielenterveyspalveluihin ja jäsenvaltioiden käytäntöihin, joilla haasteita pyritään ratkaisemaan. Tietokatsauksessa keskitytään kaikkiin kolmannen maan kansalaisiin, jotka laillisesti oleskelevat EU-alueella.

Inform-tietokatsaukset

Application of the Temporary Protection Directive (Scope and Registration) – Inform (EN)

Tämä Inform-tietokatsauksessa arvioidaan miten jäsenmaat ovat panneet täytäntöön tilapäisen suojelun direktiivin Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi ja mitä muita toimia jäsenmailla on ollut Ukrainasta saapuneiden tueksi. Raportin mukaan suurin osa jäsenmaista on soveltanut direktiiviä suoraan, vaikka direktiivi salliikin myös kansalliset suojelukategoriat.

Inform-tietokatsaukset

Mapping of mental health policies for third-country national migrants – Inform (EN)

Tässä Inform-tietokatsauksessa tarkastellaan kolmansien maiden kansalaisten pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin EU-maissa. Erityisfokuksessa ovat haasteet mielenterveyspalveluihin pääsyyn ja jäsenmaiden kehittämistoimet.

Inform-tietokatsaukset

Attracting and retaining international researchers – Inform (EN)

Tässä tiedotteessa tarkastellaan haasteita ja hyviä käytäntöjä kansainvälisten tutkijoiden houkuttelemiseksi ja maahan jäämiseksi, sekä analysoidaan opiskelija- ja tutkijadirektiivin täytäntöönpanoa sekä kansallisia politiikkoja käytäntöjä EU:n jäsenvaltioissa.

Tutkimukset

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures – Vertailuraportti (EN)

EMN:n vertailuraportissa tarkastellaan EMN-jäsenmaiden säilöönottokäytänteitä sekä säilöönoton vaihtehtoja. Raportti kartoittaa yhtäläisyyksiä, eroja, haasteita ja parhaita käytänteitä kansainväliseen suojeluun ja palauttamismenettelyihin liittyvässä säilöönotossa ja sen vaihtoehdoissa.

Tutkimukset

Kolmansista maista tulleiden ihmiskaupan uhrien havaitseminen, tunnistaminen ja suojelu – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Euroopan muuttoliikeverkoston ihmiskaupan uhrien havaitsemista, tunnistamista ja suojelua koskevan tutkimuksen Suomen kansallinen raportti luo yleiskuvan Suomen käytännöistä liittyen sellaisten ihmiskaupan uhrien havaitsemiseen, tunnistamiseen ja suojeluun, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia. Raportissa tuodaan myös esille keskeisimpiä haasteita ja hyviä käytäntöjä, jotka ovat nousseet esille ihmiskaupan vastaisessa työssä vuosien saatossa.

Tutkimukset

Third-country national victims of trafficking in human beings: detection, identification and protection – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan ihmiskaupan uhrien havaitsemista, tunnistamista ja suojelua koskevia toimia verkoston jäsenmaissa.

Inform-tietokatsaukset

Säännösten vastaisesti maassa pitkään oleskeleviin henkilöihin kohdistuvat toimet: käytännöt ja haasteet EU:ssa ja Norjassa – Inform

Tässä Informissa tarkastellaan EU-maiden ja Norjan viranomaisten käytäntöjä siihen, miten ennaltaehkäistä kolmansien maiden kansalaisten pitkäaikaista laitonta maassa oleskelua ja miten torjua paperittomuuteen liittyviä sosiaalisia lieveilmiöitä. Inform perustuu EMN:n julkaisemaan vertailututkimukseen Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.

Tutkimukset

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan EU-maiden ja Norjan viranomaisten toimia siihen, miten ennaltaehkäistä kolmansien maiden kansalaisten pitkäaikaista laitonta maassa oleskelua ja miten torjua paperittomuuteen liittyviä sosiaalisia lieveilmiöitä. Raportissa tarkastellaan henkilöitä, joita ei voida palauttaa sekä paperittomia, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.