Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Julkaisut

Verkoston keskeisiä tuotteita ovat vuosittaiset maahanmuutto- ja turvapaikkaraportit, teematutkimukset, Inform-tietokatsaukset, ad hoc -kyselyt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttosanasto.

Verkkosivuiltamme löytyvät kaikki julkaisut vuodesta 2017 eteenpäin. Vanhemmat julkaisut saat pyytämällä osoitteesta emn@migri.fi. Tutkimuksia ja raportteja julkaistaan toisinaan myös painettuina. Julkaisut ovat saatavilla myös verkoston kansainvälisiltä verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

Suodata listausta:

Tutkimukset

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan EU-maiden ja Norjan viranomaisten toimia siihen, miten ennaltaehkäistä kolmansien maiden kansalaisten pitkäaikaista laitonta maassa oleskelua ja miten torjua paperittomuuteen liittyviä sosiaalisia lieveilmiöitä. Raportissa tarkastellaan henkilöitä, joita ei voida palauttaa sekä paperittomia, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa.

Vuosijulkaisut

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti – Suomi 2020

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön, politiikan kuin myös käytännön osalta vuonna 2020. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta. Raportti on saatavilla myös ruotsiksi.

Tutkimukset

Säilöönotto ja säilöönoton vaihtoehdot kansainvälistä suojelua ja paluuta koskevissa menettelyissä – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä raportti esittelee Suomen lainsäädäntöä koskien säilöönottoa ja sitä lievempiä turvaamiskeinoja, sekä nostaa esiin käytännön tietoa turvaamistoimien käytön asteesta. Lisäksi raportti käsittelee poliisin, Rajavartiolaitoksen ja sisäministeriön näkemyksiä siitä, ovatko lievemmät turvaamistoimet todellisuudessa tehokkaita keinoja selvittää yksilön henkilöllisyyttä, hänen maahantulonsa edellytyksiä tai vaihtoehtoisesti varmistamaan henkilön maasta poistamista.

Vuosijulkaisut

Maahanmuuton tunnusluvut 2020

Vuosittaisen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin yhteydessä julkaistava Euroopan muuttoliikeverkoston tilastokatsaus kokoaa yhteen laajasti Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Kansainvälisen siirtolaisuusinstituutin (IOM) tilastoja maahanmuuton ja paluuasioiden osalta. Julkaisu on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi.

Tutkimukset

Tiedonhallinta turvapaikkaprosessissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä tutkimus tarkastelee tietoja, joita turvapaikanhakijoista kerätään turvapaikkaprosessin aikana. Tutkimus kattaa turvapaikkaprosessin eri vaiheet alkaen siitä hetkestä, kun henkilö tekee turvapaikkahakemuksen, siihen, kun hän saa ensimmäisen päätöksen turvapaikka-asiaansa. Tutkimus käsittelee myös tietosuojaa, turvapaikanhakijoille prosessista annettavaa tietoa sekä hakijoiden pääsyä omiin tietoihin. Tutkimuksessa tarkasteltava ajanjakso on vuodet 2015-2020. Tältä ajanjaksolta käydään läpi muutoksia ja haasteita tiedonhallintaan liittyen.

Tutkimukset

Säännösten vastaisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia koskevat hyvät käytänteet ja haasteet EU-jäsenvaltioissa ja Norjassa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, miten Suomessa ollaan vastattu säännösten vastaisen maassa oleskelun ilmiöön. Tutkimuksella on pyritty kartoittamaan niitä käytäntöjä, joita Suomessa on kehitetty ilmiön ehkäisemiseksi sekä Suomen kohtaamia oleellisimpia haasteita ilmiön parissa.

Tutkimukset

Kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden houkuttelu ja suojelu Euroopan unionissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimus kartoittaa kausityöntekijöiden profiileja sekä niitä sektoreita, jotka tyypillisesti työllistävät kausityöntekijöitä. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat ne kansalliset toimet, joiden tarkoituksena on houkutella kausityöntekijöitä Suomeen.

Tutkimukset

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan EU-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan kokemuksia kolmansista maista peräisin olevien kausityöntekijöiden työllistämisestä. Tutkimus kartoittaa kausityöntekijöiden profiileja sekä niitä sektoreita, jotka tyypillisesti työllistävät kausityöntekijöitä. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat ne kansalliset toimet, joiden tarkoituksena on houkutella kausityöntekijöitä EU-maihin.

Inform-tietokatsaukset

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom – Inform (EN)

Tiivistelmä vertailuraportista, jossa tarkasellaan EU-jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan kokemuksia kolmansista maista peräisin olevien kausityöntekijöiden työllistämisestä.

Inform-tietokatsaukset

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU – Inform (EN)

Vertailuraportin tiivistelmä, josta löytyy vertailutietoa kansalaistamislainsäädännöstä, vaatimuksista ja käytännöistä eri EMN-jäsenmaissa.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.