Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Tutkimukset

Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa vuosittain 3-4 teematutkimusta. Teematutkimukset käsittelevät jotakin tiettyä ajankohtaista tai muutoin relevanttia muuttoliikeaihetta. Tutkimusten aiheet valitaan kansallisten yhteyspisteiden ja Euroopan komission ehdotusten pohjalta. Yhteyspisteet laativat tutkimuksesta ensin kansalliset raportit, joiden pohjalta komission palveluntarjoaja kirjoittaa EU-tason vertailuraportin. Vertailuraportit löytyvät verkkosivuiltamme sekä kansainvälisiltä verkkosivuilta. Suomen kansalliset raportit ovat verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi samassa julkaisussa.

Suodata listausta:

Tutkimukset

Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Euroopan unionissa ja Norjassa. Raportissa käydään läpi jäsenmaiden menettelytapoja myönteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden kotoutumiseen liittyen ja toisaalta kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten palauttamiseen liittyen. Raportti kuvaa myös, miten menetellään niiden alaikäisten yksin tulleiden kanssa, joita ei voi palauttaa ja miten toimitaan alaikäisten täyttäessä 18 vuotta. Raportissa käsitellään myös alaikäisten katoamisia.

Tutkimukset

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan minkälaisia toimenpiteitä verkoston jäsenmaissa tehtiin turvapaikanhakijamäärien voimakkaaseen vaihteluun vastaamiseksi.

Tutkimukset

Attracting and retaining international students in the EU – Vertailuraportti (EN)

Vertailuraportissa tarkastellaan miten eri EU-maat houkuttelevat kolmansista maista lähtöisin olevia opiskelijoita. Lisäksi vertailuraportti keskittyy tuomaan esiin erityisesti niitä poliittisia keinoja, joilla opiskelijoita on pyritty kannustamaan jäämään EU-maihin valmistumisensa jälkeen sekä sitä onko kyseinen pyrkimys poliittinen prioriteetti.

Tutkimukset

Paluukäytäntöjen tehokkuus Euroopan unionissa: EU-säännöksiin ja ohjeistukseen liittyvät haasteet ja hyvät käytännöt – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa arvioidaan paluukäytäntöjen tehokkuutta Euroopan unionissa. Käytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen. Suomen kansallisessa raportissa todetaan, että paluu on aikaisempaa suurempi haaste Suomelle. Haasteet eivät kuitenkaan liity suoranaisesti EU-säännöksiin tai ohjeistukseen. Paluuseen liittyvät käytännöt ovat Suomessa tehokkaita ja pitkälti EU-säännösten ja ohjeistuksen mukaisia.

Tutkimukset

Hakijoiden henkilöllisyyden selvittäminen maahanmuuttoprosesseissa: Haasteet ja käytännöt – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa käydään läpi, miten henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.

Tutkimukset

Yksin tulleet alaikäiset turva-paikka ja oleskelulupaprosessin jälkeen: Menettelytavat Euroopan unionin jäsenmaissa ja Norjassa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Suomessa. Tutkimuksessa käydään läpi myönteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden hoiva- ja asumisjärjestelyjä sekä kotoutumista. Lisäksi käsitellään kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten palauttamiseen liittyviä menettelytapoja sekä miten menetellään niiden yksin tulleiden alaikäisten kohdalla, joita ei voida palauttaa. Tutkimus kuvaa myös, miten menetellään alaikäisten täyttäessä 18 vuotta. Tutkimuksen viimeisessä osiossa käsitellään alaikäisten katoamisia.

Tutkimukset

Challenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process – Vertailuraportti (EN)

Tutkimuksessa käydään läpi, miten kolmansista maista tulevien henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa EU-jäsenmaissa ja Norjassa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.

Tutkimukset

Illegal employment of third-country nationals in the European Union – Vertailuraportti (EN)

Tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten laitonta työntekoa Euroopan unionin jäsenmaissa. Se kattaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon sekä laillisesti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon tapauksissa, joissa ulkomaalainen työskentelee ilman oikeutta kyseisen työn tekoon. Suomen raportti antaa kattavan kuvan ilmiöstä viranomaisten, työnantajien sekä työntekijöiden näkökulmasta. EU-tasolla tärkein linjaava instrumentti on työnantajasanktiodirektiivi, joten ilmiötä tarkastellaan myös direktiivin näkökulmasta.

Tutkimukset

Family Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices – Vertailuraportti (EN)

Tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämistä. Vertailuraportti perustuu 25 EU-jäsenmaan ja Norjan kansallisiin raportteihin ja se antaa kattavan vertailukuvan perheenyhdistämiseen liittyvistä käytännöistä ja lainsäädännöistä kyseisissä maissa. EU-tasolla tärkein ohjaava instrumentti on perheenyhdistämisdirektiivi (2003/86/EY).

Tutkimukset

The Effectiveness of Return in EU Member States – Vertailuraportti (EN)

Laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten paluu on ollut EU:n prioriteetti sekä EU-jäsenmaissa käytävän julkisen keskustelun keskeisiä aiheita maahanmuuttoon liittyen. Vertailuraportissa arvioidaan paluukäytäntöjen tehokkuutta Euroopan unionissa. EU-jäsenmaiden käytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.