Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Tutkimukset

Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa vuosittain 3-4 teematutkimusta. Teematutkimukset käsittelevät jotakin tiettyä ajankohtaista tai muutoin relevanttia muuttoliikeaihetta. Tutkimusten aiheet valitaan kansallisten yhteyspisteiden ja Euroopan komission ehdotusten pohjalta. Yhteyspisteet laativat tutkimuksesta ensin kansalliset raportit, joiden pohjalta komission palveluntarjoaja kirjoittaa EU-tason vertailuraportin. Vertailuraportit löytyvät verkkosivuiltamme sekä kansainvälisiltä verkkosivuilta. Suomen kansalliset raportit ovat verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi samassa julkaisussa.

Suodata listausta:

Tutkimukset

Tiedonhallinta turvapaikkaprosessissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä tutkimus tarkastelee tietoja, joita turvapaikanhakijoista kerätään turvapaikkaprosessin aikana. Tutkimus kattaa turvapaikkaprosessin eri vaiheet alkaen siitä hetkestä, kun henkilö tekee turvapaikkahakemuksen, siihen, kun hän saa ensimmäisen päätöksen turvapaikka-asiaansa. Tutkimus käsittelee myös tietosuojaa, turvapaikanhakijoille prosessista annettavaa tietoa sekä hakijoiden pääsyä omiin tietoihin. Tutkimuksessa tarkasteltava ajanjakso on vuodet 2015-2020. Tältä ajanjaksolta käydään läpi muutoksia ja haasteita tiedonhallintaan liittyen.

Tutkimukset

Säännösten vastaisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia koskevat hyvät käytänteet ja haasteet EU-jäsenvaltioissa ja Norjassa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, miten Suomessa ollaan vastattu säännösten vastaisen maassa oleskelun ilmiöön. Tutkimuksella on pyritty kartoittamaan niitä käytäntöjä, joita Suomessa on kehitetty ilmiön ehkäisemiseksi sekä Suomen kohtaamia oleellisimpia haasteita ilmiön parissa.

Tutkimukset

Kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden houkuttelu ja suojelu Euroopan unionissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimus kartoittaa kausityöntekijöiden profiileja sekä niitä sektoreita, jotka tyypillisesti työllistävät kausityöntekijöitä. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat ne kansalliset toimet, joiden tarkoituksena on houkutella kausityöntekijöitä Suomeen.

Tutkimukset

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan EU-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan kokemuksia kolmansista maista peräisin olevien kausityöntekijöiden työllistämisestä. Tutkimus kartoittaa kausityöntekijöiden profiileja sekä niitä sektoreita, jotka tyypillisesti työllistävät kausityöntekijöitä. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat ne kansalliset toimet, joiden tarkoituksena on houkutella kausityöntekijöitä EU-maihin.

Tutkimukset

Kolmansien maiden kansalaisten kansalaistamisprosessit – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa käydään läpi kansalaistamisen edellytyksiä Suomessa kolmansien maiden kansalaisille sekä pohditaan kansalaisuuden merkityksiä julkisessa keskustelussa ja kotouttamispolitiikassa.

Tutkimukset

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU – Vertailuraportti (EN)

Vertailuraportista löytyy vertailutietoa kansalaistamislainsäädännöstä, vaatimuksista ja käytännöistä eri EMN-jäsenmaissa.

Tutkimukset

Migratory Pathways for Start-Ups and Innovative Entrepreneurs in the EU – Vertailuraportti (EN)

Tämä vertailuraportti tarjoaa kattavan kuvauksen siitä miten EU-maat ovat järjestäneet start-up- ja muiden innovatiivisten yrittäjien maahantulon sekä mahdollistaneet heidän yritystoiminnan. EU haluaa houkutella alueelleen innovatiivisia ja kasvukykyisiä yrityksiä ja tähän tutkimukseen on kerätty parhaita käytänteitä ja kohdattuja haasteita.

Tutkimukset

Kasvu- ja innovaatioyrittäjien maahanmuuton väylät EU:ssa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten Suomi on järjestänyt start-up- ja muiden innovatiivisten yrittäjien maahantulon sekä mahdollistanut heidän yritystoimintansa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan miten innovatiivisia ja kasvukykyisiä yrityksiä pyritään houkuttelemaan Suomeen.

Tutkimukset

Kolmansien maiden kansalaisten työmarkkinoille pääsy EU:ssa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä tutkimus antaa yleiskuvan Suomen yleisestä kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta. Tutkimuksen painopiste on käytännöissä, jotka tukevat sellaisten kolmansien maiden kansalaisten pääsyä työmarkkinoille, joilla on oleskelulupa ja oikeus työskennellä Suomessa. Tutkimuksessa esitetään esimerkkejä lupaavista työmarkkinoille pääsyä edistävistä julkisen sektorin toimenpiteistä sekä räätälöidyistä yksityisen sektorin työllistämishankkeista. Toimenpiteet, jotka on kohdistettu pelkästään kansainvälistä suojelua saaville tai kansainvälisille opiskelijoille on suljettu pois tutkimuksen piiristä.

Tutkimukset

Viisumivapauksien vaikutukset kohdemaihin – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa tarkastellaan Länsi-Balkanin maiden sekä EU:n itäisten kumppanuusmaiden viisumivapauksien vaikutuksia Suomelle. Tarkastelussa on useita eri indikaattoreita, kuten kyseisten maiden kansalaisten tekemät rajanylitykset, oleskelulupahakemukset, turvapaikkahakemukset sekä turismi ja rikollisuus. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että Länsi-Balkanin viisumivapauksien vaikutukset Suomelle vaikuttavat melko vähäisiltä. EU:n itäisten kumppanuusmaiden viisumivapaudet puolestaan ovat olleet voimassa vielä niin lyhyen aikaa, että niiden vaikutuksista on vaikea tehdä johtopäätöksiä.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.