Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Tutkimukset

Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa vuosittain 3-4 teematutkimusta. Teematutkimukset käsittelevät jotakin tiettyä ajankohtaista tai muutoin relevanttia muuttoliikeaihetta. Tutkimusten aiheet valitaan kansallisten yhteyspisteiden ja Euroopan komission ehdotusten pohjalta. Yhteyspisteet laativat tutkimuksesta ensin kansalliset raportit, joiden pohjalta komission palveluntarjoaja kirjoittaa EU-tason vertailuraportin. Vertailuraportit löytyvät verkkosivuiltamme sekä kansainvälisiltä verkkosivuilta. Suomen kansalliset raportit ovat verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi samassa julkaisussa.

Suodata listausta:

Tutkimukset

Kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden houkuttelu ja suojelu Euroopan unionissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimus kartoittaa kausityöntekijöiden profiileja sekä niitä sektoreita, jotka tyypillisesti työllistävät kausityöntekijöitä. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat ne kansalliset toimet, joiden tarkoituksena on houkutella kausityöntekijöitä Suomeen.

Tutkimukset

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan EU-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan kokemuksia kolmansista maista peräisin olevien kausityöntekijöiden työllistämisestä. Tutkimus kartoittaa kausityöntekijöiden profiileja sekä niitä sektoreita, jotka tyypillisesti työllistävät kausityöntekijöitä. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat ne kansalliset toimet, joiden tarkoituksena on houkutella kausityöntekijöitä EU-maihin.

Tutkimukset

Kolmansien maiden kansalaisten kansalaistamisprosessit – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa käydään läpi kansalaistamisen edellytyksiä Suomessa kolmansien maiden kansalaisille sekä pohditaan kansalaisuuden merkityksiä julkisessa keskustelussa ja kotouttamispolitiikassa.

Tutkimukset

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU – Vertailuraportti (EN)

Vertailuraportista löytyy vertailutietoa kansalaistamislainsäädännöstä, vaatimuksista ja käytännöistä eri EMN-jäsenmaissa.

Tutkimukset

Migratory Pathways for Start-Ups and Innovative Entrepreneurs in the EU – Vertailuraportti (EN)

Tämä vertailuraportti tarjoaa kattavan kuvauksen siitä miten EU-maat ovat järjestäneet start-up- ja muiden innovatiivisten yrittäjien maahantulon sekä mahdollistaneet heidän yritystoiminnan. EU haluaa houkutella alueelleen innovatiivisia ja kasvukykyisiä yrityksiä ja tähän tutkimukseen on kerätty parhaita käytänteitä ja kohdattuja haasteita.

Tutkimukset

Kasvu- ja innovaatioyrittäjien maahanmuuton väylät EU:ssa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten Suomi on järjestänyt start-up- ja muiden innovatiivisten yrittäjien maahantulon sekä mahdollistanut heidän yritystoimintansa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan miten innovatiivisia ja kasvukykyisiä yrityksiä pyritään houkuttelemaan Suomeen.

Tutkimukset

Kolmansien maiden kansalaisten työmarkkinoille pääsy EU:ssa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä tutkimus antaa yleiskuvan Suomen yleisestä kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta. Tutkimuksen painopiste on käytännöissä, jotka tukevat sellaisten kolmansien maiden kansalaisten pääsyä työmarkkinoille, joilla on oleskelulupa ja oikeus työskennellä Suomessa. Tutkimuksessa esitetään esimerkkejä lupaavista työmarkkinoille pääsyä edistävistä julkisen sektorin toimenpiteistä sekä räätälöidyistä yksityisen sektorin työllistämishankkeista. Toimenpiteet, jotka on kohdistettu pelkästään kansainvälistä suojelua saaville tai kansainvälisille opiskelijoille on suljettu pois tutkimuksen piiristä.

Tutkimukset

Viisumivapauksien vaikutukset kohdemaihin – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa tarkastellaan Länsi-Balkanin maiden sekä EU:n itäisten kumppanuusmaiden viisumivapauksien vaikutuksia Suomelle. Tarkastelussa on useita eri indikaattoreita, kuten kyseisten maiden kansalaisten tekemät rajanylitykset, oleskelulupahakemukset, turvapaikkahakemukset sekä turismi ja rikollisuus. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että Länsi-Balkanin viisumivapauksien vaikutukset Suomelle vaikuttavat melko vähäisiltä. EU:n itäisten kumppanuusmaiden viisumivapaudet puolestaan ovat olleet voimassa vielä niin lyhyen aikaa, että niiden vaikutuksista on vaikea tehdä johtopäätöksiä.

Tutkimukset

Kansainväliset opiskelijat Euroopan unionissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millaisilla linjauksilla ja käytännöillä Suomi pyrkii houkuttelemaan kolmansista maista tulevia opiskelijoita suomalaisiin korkeakouluihin ja varmistamaan heidän pysymisensä maassa valmistumisen jälkeen. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa tekijöitä, jotka houkuttelevat opiskelijoita Suomeen, pääsyvaatimuksia, kansainvälisten opiskelijoiden vastaanottamista ja oikeuksia sekä pääsyä Suomen työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa termillä ”kansainvälinen opiskelija” tarkoitetaan Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita.

Tutkimukset

Turvapaikanhakijamäärien vaihtelu 2014-2016: Euroopan unionin toimet – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan minkälaisia toimenpiteitä Suomi teki pystyäkseen vastaamaan turvapaikanhakijamäärän voimakkaaseen vaihteluun kyseisinä vuosina. Suomen viranomaisten vuosien 2015 ja 2016 aikana tekemiä toimenpiteitä on joiltain osin arvioitu, joko sisäisesti tai ulkopuolisen tahon arvioimana. Kokonaisuutena arvioiden viranomaisten toimet olivat niiltä osin onnistuneita, että kaikki maahantulijat saatiin rekisteröityä ja majoitettua, ja heille turvattiin vastaanottolain vaatimat peruspalvelut sekä ulkomaalaislain mukainen turvapaikkaprosessi.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.