Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Julkaisut

Verkoston keskeisiä tuotteita ovat vuosittaiset maahanmuutto- ja turvapaikkaraportit, teematutkimukset, Inform-tietokatsaukset, ad hoc -kyselyt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttosanasto.

Verkkosivuiltamme löytyvät kaikki julkaisut vuodesta 2017 eteenpäin. Vanhemmat julkaisut saat pyytämällä osoitteesta emn@migri.fi. Tutkimuksia ja raportteja julkaistaan toisinaan myös painettuina. Julkaisut ovat saatavilla myös verkoston kansainvälisiltä verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

Suodata listausta:

Tutkimukset

Kansainväliset opiskelijat Euroopan unionissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millaisilla linjauksilla ja käytännöillä Suomi pyrkii houkuttelemaan kolmansista maista tulevia opiskelijoita suomalaisiin korkeakouluihin ja varmistamaan heidän pysymisensä maassa valmistumisen jälkeen. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa tekijöitä, jotka houkuttelevat opiskelijoita Suomeen, pääsyvaatimuksia, kansainvälisten opiskelijoiden vastaanottamista ja oikeuksia sekä pääsyä Suomen työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa termillä ”kansainvälinen opiskelija” tarkoitetaan Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita.

Tutkimukset

Turvapaikanhakijamäärien vaihtelu 2014-2016: Euroopan unionin toimet – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan minkälaisia toimenpiteitä Suomi teki pystyäkseen vastaamaan turvapaikanhakijamäärän voimakkaaseen vaihteluun kyseisinä vuosina. Suomen viranomaisten vuosien 2015 ja 2016 aikana tekemiä toimenpiteitä on joiltain osin arvioitu, joko sisäisesti tai ulkopuolisen tahon arvioimana. Kokonaisuutena arvioiden viranomaisten toimet olivat niiltä osin onnistuneita, että kaikki maahantulijat saatiin rekisteröityä ja majoitettua, ja heille turvattiin vastaanottolain vaatimat peruspalvelut sekä ulkomaalaislain mukainen turvapaikkaprosessi.

Tutkimukset

Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Euroopan unionissa ja Norjassa. Raportissa käydään läpi jäsenmaiden menettelytapoja myönteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden kotoutumiseen liittyen ja toisaalta kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten palauttamiseen liittyen. Raportti kuvaa myös, miten menetellään niiden alaikäisten yksin tulleiden kanssa, joita ei voi palauttaa ja miten toimitaan alaikäisten täyttäessä 18 vuotta. Raportissa käsitellään myös alaikäisten katoamisia.

Tutkimukset

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan minkälaisia toimenpiteitä verkoston jäsenmaissa tehtiin turvapaikanhakijamäärien voimakkaaseen vaihteluun vastaamiseksi.

Tutkimukset

Attracting and retaining international students in the EU – Vertailuraportti (EN)

Vertailuraportissa tarkastellaan miten eri EU-maat houkuttelevat kolmansista maista lähtöisin olevia opiskelijoita. Lisäksi vertailuraportti keskittyy tuomaan esiin erityisesti niitä poliittisia keinoja, joilla opiskelijoita on pyritty kannustamaan jäämään EU-maihin valmistumisensa jälkeen sekä sitä onko kyseinen pyrkimys poliittinen prioriteetti.

Vuosijulkaisut

Annual report on migration and asylum 2018 Statistical annex

Vuosittaisen EMN-vertailuraportin ohessa julkaistava tilastoliite, joka sisältää monipuolisia kansallisia ja eurostat-tilastoja
maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista.Julkaisu on englanninkielinen.

Vuosijulkaisut

Annual report on migration and asylum 2018

EMN-maiden vuosittaisessa vertailuraportissa esitetään tärkeimmät maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittiset
ja lainsäädännölliset tapahtumat ja keskustelut EMN-jäsenmaissa sekä EU:n tasolla kyseisenä vuonna.
Raportti on ainutlaatuisen yleiskatsaus maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kehityskulkuihin.
Julkaisu on englanninkielinen.

Vuosijulkaisut

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti – Suomi 2017

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön, politiikan kuin myös käytännön osalta vuonna 2017. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta.Julkaisun pysyvä osoite:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5920-69-7

Vuosijulkaisut

Maahanmuuton tunnusluvut 2017

Vuosittaisen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin yhteydessä julkaistava Euroopan muuttoliikeverkoston tilastokatsaus kokoaa yhteen laajasti Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Kansainvälisen siirtolaisinstituutin (IOM) tilastoja maahanmuuton ja paluuasioiden osalta. Julkaisu on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi.Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5920-68-0

Tutkimukset

Paluukäytäntöjen tehokkuus Euroopan unionissa: EU-säännöksiin ja ohjeistukseen liittyvät haasteet ja hyvät käytännöt – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa arvioidaan paluukäytäntöjen tehokkuutta Euroopan unionissa. Käytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen. Suomen kansallisessa raportissa todetaan, että paluu on aikaisempaa suurempi haaste Suomelle. Haasteet eivät kuitenkaan liity suoranaisesti EU-säännöksiin tai ohjeistukseen. Paluuseen liittyvät käytännöt ovat Suomessa tehokkaita ja pitkälti EU-säännösten ja ohjeistuksen mukaisia.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.