Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Julkaisut

Verkoston keskeisiä tuotteita ovat vuosittaiset maahanmuutto- ja turvapaikkaraportit, teematutkimukset, Inform-tietokatsaukset, ad hoc -kyselyt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttosanasto.

Verkkosivuiltamme löytyvät kaikki julkaisut vuodesta 2017 eteenpäin. Vanhemmat julkaisut saat pyytämällä osoitteesta emn@migri.fi. Tutkimuksia ja raportteja julkaistaan toisinaan myös painettuina. Julkaisut ovat saatavilla myös verkoston kansainvälisiltä verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

Suodata listausta:

Tutkimukset

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan minkälaisia toimenpiteitä verkoston jäsenmaissa tehtiin turvapaikanhakijamäärien voimakkaaseen vaihteluun vastaamiseksi.

Tutkimukset

Attracting and retaining international students in the EU – Vertailuraportti (EN)

Vertailuraportissa tarkastellaan miten eri EU-maat houkuttelevat kolmansista maista lähtöisin olevia opiskelijoita. Lisäksi vertailuraportti keskittyy tuomaan esiin erityisesti niitä poliittisia keinoja, joilla opiskelijoita on pyritty kannustamaan jäämään EU-maihin valmistumisensa jälkeen sekä sitä onko kyseinen pyrkimys poliittinen prioriteetti.

Vuosijulkaisut

Annual report on migration and asylum 2018 Statistical annex

Vuosittaisen EMN-vertailuraportin ohessa julkaistava tilastoliite, joka sisältää monipuolisia kansallisia ja eurostat-tilastoja
maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista.Julkaisu on englanninkielinen.

Vuosijulkaisut

Annual report on migration and asylum 2018

EMN-maiden vuosittaisessa vertailuraportissa esitetään tärkeimmät maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittiset
ja lainsäädännölliset tapahtumat ja keskustelut EMN-jäsenmaissa sekä EU:n tasolla kyseisenä vuonna.
Raportti on ainutlaatuisen yleiskatsaus maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kehityskulkuihin.
Julkaisu on englanninkielinen.

Vuosijulkaisut

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti – Suomi 2017

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön, politiikan kuin myös käytännön osalta vuonna 2017. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta.Julkaisun pysyvä osoite:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5920-69-7

Vuosijulkaisut

Maahanmuuton tunnusluvut 2017

Vuosittaisen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin yhteydessä julkaistava Euroopan muuttoliikeverkoston tilastokatsaus kokoaa yhteen laajasti Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Kansainvälisen siirtolaisinstituutin (IOM) tilastoja maahanmuuton ja paluuasioiden osalta. Julkaisu on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi.Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5920-68-0

Tutkimukset

Paluukäytäntöjen tehokkuus Euroopan unionissa: EU-säännöksiin ja ohjeistukseen liittyvät haasteet ja hyvät käytännöt – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa arvioidaan paluukäytäntöjen tehokkuutta Euroopan unionissa. Käytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen. Suomen kansallisessa raportissa todetaan, että paluu on aikaisempaa suurempi haaste Suomelle. Haasteet eivät kuitenkaan liity suoranaisesti EU-säännöksiin tai ohjeistukseen. Paluuseen liittyvät käytännöt ovat Suomessa tehokkaita ja pitkälti EU-säännösten ja ohjeistuksen mukaisia.

Tutkimukset

Hakijoiden henkilöllisyyden selvittäminen maahanmuuttoprosesseissa: Haasteet ja käytännöt – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa käydään läpi, miten henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.

Tutkimukset

Yksin tulleet alaikäiset turva-paikka ja oleskelulupaprosessin jälkeen: Menettelytavat Euroopan unionin jäsenmaissa ja Norjassa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Suomessa. Tutkimuksessa käydään läpi myönteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden hoiva- ja asumisjärjestelyjä sekä kotoutumista. Lisäksi käsitellään kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten palauttamiseen liittyviä menettelytapoja sekä miten menetellään niiden yksin tulleiden alaikäisten kohdalla, joita ei voida palauttaa. Tutkimus kuvaa myös, miten menetellään alaikäisten täyttäessä 18 vuotta. Tutkimuksen viimeisessä osiossa käsitellään alaikäisten katoamisia.

Tutkimukset

Challenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process – Vertailuraportti (EN)

Tutkimuksessa käydään läpi, miten kolmansista maista tulevien henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa EU-jäsenmaissa ja Norjassa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.