Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Julkaisut

Verkoston keskeisiä tuotteita ovat vuosittaiset maahanmuutto- ja turvapaikkaraportit, teematutkimukset, Inform-tietokatsaukset, ad hoc -kyselyt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttosanasto.

Verkkosivuiltamme löytyvät kaikki julkaisut vuodesta 2017 eteenpäin. Vanhemmat julkaisut saat pyytämällä osoitteesta emn@migri.fi. Tutkimuksia ja raportteja julkaistaan toisinaan myös painettuina. Julkaisut ovat saatavilla myös verkoston kansainvälisiltä verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

Suodata listausta:

Tutkimukset

Hakijoiden henkilöllisyyden selvittäminen maahanmuuttoprosesseissa: Haasteet ja käytännöt – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa käydään läpi, miten henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.

Tutkimukset

Yksin tulleet alaikäiset turva-paikka ja oleskelulupaprosessin jälkeen: Menettelytavat Euroopan unionin jäsenmaissa ja Norjassa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Suomessa. Tutkimuksessa käydään läpi myönteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden hoiva- ja asumisjärjestelyjä sekä kotoutumista. Lisäksi käsitellään kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten palauttamiseen liittyviä menettelytapoja sekä miten menetellään niiden yksin tulleiden alaikäisten kohdalla, joita ei voida palauttaa. Tutkimus kuvaa myös, miten menetellään alaikäisten täyttäessä 18 vuotta. Tutkimuksen viimeisessä osiossa käsitellään alaikäisten katoamisia.

Tutkimukset

Challenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process – Vertailuraportti (EN)

Tutkimuksessa käydään läpi, miten kolmansista maista tulevien henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa EU-jäsenmaissa ja Norjassa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.

Tutkimukset

Illegal employment of third-country nationals in the European Union – Vertailuraportti (EN)

Tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten laitonta työntekoa Euroopan unionin jäsenmaissa. Se kattaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon sekä laillisesti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon tapauksissa, joissa ulkomaalainen työskentelee ilman oikeutta kyseisen työn tekoon. Suomen raportti antaa kattavan kuvan ilmiöstä viranomaisten, työnantajien sekä työntekijöiden näkökulmasta. EU-tasolla tärkein linjaava instrumentti on työnantajasanktiodirektiivi, joten ilmiötä tarkastellaan myös direktiivin näkökulmasta.

Tutkimukset

Kolmansien maiden kansalaisten laiton työnteko Euroopan unionissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimus kattaa säännösten vastaisesti maassa oleskelevien henklöiden työnteon sekä laillisesti maassa oleskelevien työnteon tapauksissa, joissa ulkomaalainen työskentelee ilman oikeutta kyseisen työn tekoon.

Tutkimukset

Family Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices – Vertailuraportti (EN)

Tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämistä. Vertailuraportti perustuu 25 EU-jäsenmaan ja Norjan kansallisiin raportteihin ja se antaa kattavan vertailukuvan perheenyhdistämiseen liittyvistä käytännöistä ja lainsäädännöistä kyseisissä maissa. EU-tasolla tärkein ohjaava instrumentti on perheenyhdistämisdirektiivi (2003/86/EY).

Tutkimukset

The Effectiveness of Return in EU Member States – Vertailuraportti (EN)

Laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten paluu on ollut EU:n prioriteetti sekä EU-jäsenmaissa käytävän julkisen keskustelun keskeisiä aiheita maahanmuuttoon liittyen. Vertailuraportissa arvioidaan paluukäytäntöjen tehokkuutta Euroopan unionissa. EU-jäsenmaiden käytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen.

EMN-sanasto

Maahanmuuttosanastoa – Juliste (EMN – IOM)

Julkisessa keskustelussa muuttoliikkeeseen, maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyviä termejä käytetään  usein epätarkasti ja niitä sekoitetaan keskenään. Näin asioista syntyy väärinkäsityksiä sekä virheellisiä mielikuvia.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) ja Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) haluavat, että maahanmuuttoon kuuluvista asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Niinpä olemme yhdessä laatineet kuvitetut suomen- ja ruotsinkieliset julisteet maahanmuuttoon liittyvistä keskeisistä termeistä määritelmineen.

Vuosijulkaisut

Annual report on migration and asylum 2017 Statistical Annex

Vuosittaisen EMN-vertailuraportin ohessa julkaistava tilastoliite, joka sisältää monipuolisia kansallisia ja eurostat-tilastoja
maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista. Julkaisu on englanninkielinen.

Vuosijulkaisut

Annual report on migration and asylum 2017

EMN-maiden vuosittaisessa vertailuraportissa esitetään tärkeimmät maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittiset
ja lainsäädännölliset tapahtumat ja keskustelut EMN-jäsenmaissa sekä EU:n tasolla kyseisenä vuonna.
Raportti on ainutlaatuisen yleiskatsaus maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kehityskulkuihin.
Julkaisu on englanninkielinen.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.